Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

Så påverkar du

Påverka politiken

Var med och forma politiken lokalt

När du blir medlem så ingår du automatiskt i en s-förening i ditt närmaste område. Din S-förening ingår i det vi kallar arbetarkommun - det är S i din kommun. Din arbetarekommun ingår i sin tur i ett partidistrikt. Det är ungefär detsamma som S i regionen.

Genom ditt medlemskap på både bostadsnära och kommunnära nivå har du en direkt möjlighet att påverka i både stort och smått där du bor.

Ju fler medlemmar man är i en förening eller kommun, ju större möjlighet har man att påverka kommunen och regionen i frågor man tillsammans bestämmer är viktiga!

Din S-förening är också vara med och föreslår vilka som ska företräda S där du bor, exempelvis i en stadsdelsnämnd, kommunfullmäktige, regionfullmäktige eller riksdagen. Då kan du som medlem kandidera till politiska uppdrag.

Det finns också särskilda ledarskapsutbildningar för dig som är intresserad av ett förtroendeuppdrag.

Påverka inom ditt intresseområde

S-föreningar med särskilt intresse

Det finns inte bara lokala s-föreningar, utan även s-föreningar med olika intressefrågor som fackliga s-föreningar till exempel.

Sidoorganisationer

Vi har också sidoorganisationer för dig som vill driva frågor med särskit intresse. Som S-kvinnor, HBT-s, Tro och solidaritet och många andra där du hittar andra med samma intresse som du.

Politiska nätverk

I nätverk samlar man de S-medlemmar i kommunen som är intresserade av att diskutera och jobba med en viss politisk fråga. Det kan t ex vara miljö-, arbetsmarknads- eller utbildningspolitik. Det är intresset som styr.


Rättvis klimatomställning
Kongress

Alla medlemmar kan påverka nationellt

Motioner

Som medlem kan du skriva motioner. Det är ett förslag till beslut som du som medlem har rätt att lämna in. Du behöver inte kunna hur man gör en motion, vi lär dig! Desstom finns det hjälp och beskrivningar på vår medlemscommunity som du får tillgång till som medlem.

Delta i nationella möten

Som medlem kan du även bli inbjuden till större möten med hela socialdemokraterna. Till exempel stora rådslag där du tillsammans med hela Socialdemokraterna får jobba på hur politiken i framtiden ska se ut.


Bli politiker

Vill du bli politiker? Då kan du kandidera till olika förtroendeuppdrag.

Som medlem kan man bli förtroendevald i en lokal nämnd, i kommunfullmäktige, i landstinget/regionen eller i riksdagen.

När man är förtroendevald fördjupar man sig i en eller flera frågor och kan påverka politiken i det forumet man är invald i. Det finns också särskilda ledarskapsutbildningar för dig som är intresserad av ett förtroendeuppdrag.

Stefan och Lena

Påverka politiken - bli medlem nu!