04 maj 2020

Fler utbildningsplatser

Det förändrade läget på arbetsmarknaden med anledning av coronaviruset innebär att fler i närtid kommer behöva söka sig till universitet och högskolor för att påbörja studier, och för att möta behovet föreslås det att antalet platser ökas inom högre utbildning. För att fler ska kunna börja studera redan i sommar föreslår regeringen nu en fördelning av 6 000 platser till sommarkurser. För att fler ska få behörighet inom bristyrken inom exempelvis vård och teknik fördelas dessutom 4 000 platser inom behörighetsgivande utbildning (basår).

Se hur många utbildningsplatser din högskola/universitet får härlänk till annan webbplats.

Läs mer om insatserna för utbildning här

Uppdaterades senaste: 04 maj 2020