04 maj 2020

Regeringsbeslut om samhällsviktig verksamhet

Genom en ny förordning säkerställs att barn och elever som har behov av omsorg för att samhällsviktig verksamhet ska kunna upprätthållas ska få det även i ett läge där förskolor och grundskolor skulle behöva stängas.

Skola - stoppa vinstjakten och förbjuda religiösa friskolor

Uppdaterades senaste: 04 maj 2020