Gå till innehåll

Medlemsutbildning

Medlemsutbildning är till för att ge dig som medlem verktygen för att kunna påverka i partiet och samhället i stort. Genom att vinna insikter i politik, ideologi, historia och hur partiorganisationen fungerar får du större möjligheter till delaktighet, engagemang och ett aktivt medlemskap. Medlemsutbildningarna vänder sig till alla som vill lära sig mer om historia, ideologi och organisation.

Del 1 Grundläggande – Socialdemokraterna, en folkrörelse blir till

Du ska få förstår för de grundläggande värdeorden i vår ideologi. Få en förståelse för hur vår folkrörelse fungerar och dess fördelar. Stifta bekantskap med, och träna på mötesteknik.. Diskutera och få insikter i hur Socialdemokraterna är och uppfattas vara, samt samtala om hur partiets politik och organisation kan utvecklas.

Vill du gå den här utbildningen så kontakta ditt partidistrikt - kontaktuppgifter finns här

Del 2 Fortsättning – Ideologi, historia och organisation.

Du ska få en introduktion till kommunikation och opini­onsbildning. Du ska få bättre förståelse om hur klass, kön och andra maktstrukturer påverkar oss. Ge en förståelse för socialdemokratins ut­veckling från 1930-talet och framåt. Deltagarna ska få en förståelse för ideologin i dagspoli­tiken. Att deltagarna vinner insikter om hur det parlamen­tariska systemet ser ut lokalt, regionalt, nationellt samt internationellt, samt hur man kan påverka genom de beslutsvägar som finns. För att gå fortsättningen ska du ha gått den grundläggande.

Vill du gå den här utbildningen så kontakta ditt partidistrikt - kontaktuppgifter finns här

Del 3 Fördjupning – Så förändrar vi samhället.

Tredje delen i medlemsutbildningens har till huvudsyfte att ge dig konkreta verktyg för ett fortsatt aktivt partimedlemskap för att bygga en stark folkrörelse baserad på starka medlemmar. Utbildningen ska stärka deltagarnas kunskaper och känsla för vikten av folkrörelseorganisering. Utbildningen genomförs löpande under året, fördelat geografiskt över landet.
Länk till anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterades senast: