Fler jobb för återstarten av Sverige

Vi vill skapa nya jobb i hela landet genom storsatsningar på infrastruktur, vägar, järnvägar, välfärden och grön teknik. Vi tror inte på att skapa nya låglönesektorer eller konkurrera på världsmarknaden med dåliga arbetsvillkor. De världsledande svenska industriföretagen har inte nått sin position genom att pressa ner lönerna utan genom tekniskt avancerad produktion som kräver medarbetare med rätt utbildning. Genom rätt investeringar bidrar vi också i arbetet mot klimatförändringarna.

Alla som kan jobba ska jobba

Alla som kan jobba ska jobba och den som jobbar ska kunna leva på sin lön och ha trygga arbetsvillkor.

Fler gröna jobb med vår klimatpolitik

En aktiv klimatpolitik är också en politik för framtidens jobb. Sverige ska gå före och investera i våra företags konkurrenskraft.

Jobb är avgörande för integrationen

Sverige ska vara ett välkomnande land där alla jobbar och bidrar.

För jobb i hela landet

Satsningar på infrastruktur ger fler jobb i hela landet.

Skogen ger jobb

Den svenska skogen bidrar med jobb och tillväxt i hela landet och är en klimatresurs och nationaltillgång.

Satsning på välfärd bidrar till jobb

När vi satsar på välfärden kan fler anställas. Både i den och tack vare den.

Gilla oss på Facebook och Instagram och delta i diskussionerna.

Bli medlem idag

För varje ny medlem blir vi en starkare kraft i svensk politik.