En bättre trygghet och krisberedskap i hela Sverige

Ett starkt samhälle har resurser att möta framtidens kriser och bekämpa brottslighet. Vi måste agera kraftigt mot brotten här och nu, samt förebygga brott genom att minska segregationen och se till att alla är del av samhället. Vårt samhälle är även sårbart för globala kriser och där vi också ser att hoten mot det svenska samhället i framtiden tar sig nya former.

Sverige måste därför rustas inte bara militärt utan också civilt för att klara av framtida kriser. Det gäller allt från beredskapslager och datasäkerhet till smittskyddsarbete, internationellt samarbete i kris och katastrofberedskap.

Samhället ska vara starkare än de kriminella

Ett starkt samhälle ska agera kraftfullt mot de brott som begås, samt motverka att fler brott sker i framtiden.

Rusta Sverige mot kriser

Sverige ska stå starkt mot pandemier, naturkatastrofer och militära hot.

Så stoppar vi gängkriminaliteten

Våra samlade åtgärder

Gilla oss på Facebook och Instagram och delta i diskussionerna.

Bli medlem idag

För varje ny medlem blir vi en starkare kraft i svensk politik.