kongress

Socialdemokraternas Partikongress 2021

3-7 november
Göteborg

Vi ska bygga landet starkt och hållbart. Vi ska bygga landet med kunskap. Vi ska bygga landet tryggt och sammanhållet. Vi ska samarbeta för en säker och demokratisk värld. Arbetarrörelsen tvekar aldrig inför stora samhällsutmaningar. Vi bygger landet.

I höst är det dags för Socialdemokraternas partikongress. På kongressen belutar Socialdemokraterna om det politiska programmet. På kongressen 2021 kommer partiet även välja en ny partiordförande.

Om att delta på kongressen

Socialdemokraternas kongress kommer inte vara öppen för åhörare på plats, utan endast deltagare och journalister. Men misströsta inte, för vi kommer genomföra helt nya möjligheter att delta på kongressen digitalt - oavsett var du bor eller befinner dig. Här på vår hemsida kommer det bland annat finnas livesändningar från förhandlingarna, fördjupande inslag från vår studio på plats och valbara digitala seminarium och mycket mer!

Allt om arbetet med att ta fram ny politik

Rekordmånga motioner har skrivits, och nu pågår arbetet med att ta fram de politiska förslagen till kongressen.

Press om kongressen

Sidan för press som bevakar kongressen. Pressmedeelanden, kontaktuppgifter, pressbilder och information.

Allt om kongressen

Se livesändningar i efterhand, ta del om vad som skrivs och följ processen för att hitta ny partiordförande, här kan du läsa allt om det!

Partikongressen - så fungerar det demokratiska systemet

Partikongressen är det högsta beslutande organet inom Socialdemokraterna. Företrädare för partiet runt om i landet deltar på partikongressen och beslutar där om partiets linje i olika frågor.

Det är genom kongressen som medlemmar har som mest möjlighet att påverka och bidra med vilken politik som partiet ska föra. Det gör man genom att man inom sin S-förening och sin arbetarkommun först kommer överens med vilka frågor man gemensamt tycker man ska driva. Alla medlemmar har möjlighet att lägga förslag, så kallade motioner.

Från varje distrikt väljer medlemmarna ombud. Ombuden har som uppdrag att föra medlemmarnas talan på kongressen.

Man håller kongress varannat år.

Läs här om beslut från tidigare års kongresser.
Bli medlem idag

Som medlem är du med och styr vilken politik
vi driver och vem som leder partiet.