Gå till innehåll

NYHET

500 miljoner för krisstöd till vård- och omsorgspersonal

Utbrottet av covid-19 har inneburit extra utmaningar och en hög arbetsbelastning för personalen i välfärden. Därför betalas 500 miljoner kronor ut till landets kommuner och regioner för krisstöd, samtalsstöd eller traumastöd för de professioner som i sitt arbete påverkas negativt av pandemin.


Regeringen anser att det är av stor vikt att personalen inom välfärden erbjuds insatser för att bearbeta sina upplevelser av pandemin. Totalt betalas 500 miljoner kronor ut till landets kommuner och regioner för krisstöd, samtalsstöd eller traumastöd för de professioner som i sitt arbete påverkas negativt av pandemin.

350 miljoner fördelas till regionerna och 150 miljoner fördelas till kommunerna. Varje kommun får minst 100 000 kronor. Medlen utbetalas till samtliga kommuner och regioner under december månad 2020.

Satsningen är ett led i regeringens arbete med att skydda människors liv och hälsa och säkra hälso- och sjukvårdens kapacitet i samband med spridningen av covid-19.

Läs mer på regeringen.se Länk till annan webbplats.

Uppdaterades senast: