Gå till innehåll

NYHET

Kostnadsfria arbetskläder för personal i äldreomsorgen

År 2018 gick vi socialdemokrater till val på att anställda inom äldreomsorgen ska få kostnadsfria arbetskläder. Nu har det blivit verklighet!

Många anställda inom äldreomsorgen har fått arbeta i sina egna privata kläder, trots att kläderna slits och risken för att sprida smitta ökar. I manligt dominerade branscher som till exempel industrin eller byggsektorn tillhandahåller arbetsgivaren ofta arbetskläder, medan det har saknats för anställda inom äldreomsorgen. Det är inte rimligt.

Därför gick vi socialdemokrater 2018 till val på att ändra detta. Anställda inom äldreomsorgen ska få kostnadsfria arbetskläder och under mandatperioden har reglerna skärpts.

I dag redovisade Socialstyrelsen sitt uppdrag att kartlägga hur arbetskläder inom omsorgen tillhandahålls, hanteras och finansieras. Socialstyrelsen konstaterar att nästan alla arbetsgivare nu bekostar arbetskläder inom äldreomsorgen. Det är glädjande och viktigt för både jämställdheten och arbetsmiljön.