Satsning på jobb för ungdomar

Att börja vuxenlivet mitt i en pandemi är tufft. Unga måste ges en bra start i arbetslivet och kunna få skriva en första rad på sitt CV. Regeringen tillför nu upp till 200 miljoner kronor till Sveriges kommuner för att de ska kunna skapa jobb för ungdomar som nyligen har gått ur eller ska gå ur gymnasiet. 

Ungdomsarbetslösheten ligger på en fortsatt hög nivå till följd av pandemin. I en svår tid på arbetsmarknaden är möjligheten till en första erfarenhet av arbetsmarknaden extra viktig.

För att förbättra ungas inträde på arbetsmarknaden ger regeringen ett uppdrag till Arbetsförmedlingen om att fördela upp till 200 miljoner kronor i bidrag till Sveriges kommuner för att stärka deras möjligheter att skapa jobb för ungdomar.

Insatsen riktar sig till ungdomar som under 2020 har avslutat, eller under innevarande år kommer att avsluta, sin gymnasieutbildning samt ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret.

Regeringen gör en prioritering mot särskilt socioekonomiskt utsatta ungdomar eftersom de kan ha sämre förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden jämfört med ungdomar från familjer med starkare socioekonomisk bakgrund. Arbetsförmedlingen bör därför eftersträva att fördela hälften av medlen till kommunerna med hänsyn till antalet ungdomar som lever i socioekonomisk utsatthet.

Läs mer på regeringen.se Länk till annan webbplats.

Uppdaterades senaste: