Omställningsstödet till företag förlängs

För att rädda fler jobb och företag förlängs det ordinarie omställningsstödet med månaderna maj och juni 2021.

Syftet med omställningsstödet är att lindra de ekonomiska konsekvenserna som smittskyddsåtgärderna för med sig, så att fler företag kan klara sig genom pandemin och ekonomin kan starta upp igen så snart vaccineringen ger effekt i samhället.

Förlängningen av det ordinarie omställningsstödet innebär att stödet nu kommer avse perioder mellan mars 2020 och juni 2021, alltså totalt 16 månader. Maj och juni 2021 kommer att utgöra två olika stödperioder och stödet ska kunna sökas av företag som har förlorat mer än 30 procent av sin omsättning jämfört med motsvarande månad 2019. Precis som tidigare ges stöd för en andel av företagets icke-täckta fasta kostnader. Företag kan som mest få 97 miljoner kronor i ordinarie omställningsstöd för perioder mellan augusti 2020 och juni 2021.

Regeringen arbetar för att de förlängda stöden ska kunna träda i kraft så snabbt som möjligt efter respektive stödperiods utgång. Precis som tidigare måste stödet godkännas av EU-kommissionen före ikraftträdandet.

regeringen.se/foretag Länk till annan webbplats. finns samlad information om de åtgärder som regeringen vidtagit för att mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige.

Uppdaterades senaste: