Gå till innehåll

NYHET

Stöd till flygambulanstransporter för att säkra tillgång i hela landet

Regeringen föreslår att 12 miljoner kronor avsätts i syfte att förlänga det tillfälliga statliga stödet till verksamheter som utför patienttransporter med ambulansflyg. Syftet med det statliga stödet är att säkerställa att hälso- och sjukvården har tillräcklig tillgång till ambulansflygtransporter dygnet runt under utbrottet av sjukdomen covid-19. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Under pandemin har förutsättningarna för ambulansflyg förändrats. Den har både inneburit att krav ställs på att transporterna ska vara anpassade för patienter som har insjuknat i covid-19 och att efterfrågan på vissa andra ambulansflygtransporter har minskat. För att fortsatt säkra att hälso- och sjukvården har tillräcklig tillgång till ambulansflygtransporter behöver därför sådan verksamhet tillfälligt stärkas.

Den S-ledda regeringen föreslår att ytterligare 12 miljoner kronor avsätts i syfte att förlänga det tillfälliga statliga stödet till verksamheter som utför patienttransporter med ambulansflyg. Stödet kommer att förlängas till den 15 augusti 2021 förutsatt att EU-kommissionen godkänner förlängningen. Ett liknande tillfälligt stöd fanns även under sommaren 2020.

Uppdaterades senast: