Fler matchningstjänster, extratjänster och introduktionsjobb

För att motverka den ökade långtidsarbetslösheten föreslår regeringen en satsning på 448 miljoner kronor för att fler arbetslösa ska få stöd genom en matchningstjänst, en extratjänst eller ett introduktionsjobb.

Långtidsarbetslösheten har stigit i spåren av pandemin. Fler arbetslösa är i behov av stöd för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden och på ett effektivare sätt matchas mot arbetsgivare.

Regeringen föreslår därför i vårändringsbudgeten att ytterligare 448 miljoner kronor ska tillföras under 2021 för att fler arbetslösa ska få en insats genom matchningstjänster, en extratjänst eller ett introduktionsjobb.

I en matchningstjänst ges individuellt anpassade aktiviteter till arbetslösa som behöver stöd för att hitta jobb eller börja studera. Matchningstjänster kan bidra till förkortade arbetslöshetstider och en effektivare matchning till lediga jobb. Under 2021 ska en successiv utökning av matchningstjänster till fler leveransområden påbörjas i syfte att fler arbetssökande ska ta del av sådana tjänster.

Extratjänster och introduktionsjobb är subventionerade anställningar som riktar sig till nyanlända och långtidsarbetslösa. Subventionerade anställningar kan bidra till att personer med svagare förankring på arbetsmarknaden kan stärka sin ställning.

Uppdaterades senaste: