Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

S: Stoppa stöldligor med europeisk standard för stöldskyddsmärkning

Stölder av båtmotorer, ridsadlar, snöskotrar och bildelar är ett stort problem för dem som drabbas. Stölderna är välplanerade och ofta kopplade till organiserade av internationella ligor. Socialdemokraterna presenterade torsdagen den 6 juni EU-valsnyheten att man vill skydda svenska hem och sätta dit internationella stöldligor genom bättre stöldskyddsmärkning inom EU.

placeholder

Efter flera års minskning ökar nu antalet anmälda båtmotorstölder, under första kvartalet i år med 42 procent jämfört med samma period 2023. Båtmotorer är bara ett exempel på stöldbegärlig egendom. Stölderna är välplanerade och organiserade av internationella ligor. Det som stjäls återfinns sällan, ofta eftersom det förs utomlands. Europol vittnar om hur polisen i andra länder kan hitta upplag av misstänkt stöldgods men ändå har svårt att lagföra ligorna. Skälet är att stöldgodset ofta är svårt att koppla till ett brottsoffer.

– Vi socialdemokrater vill skydda svenska hem och sätta dit internationella stöldligor. Därför vill vi se bättre stöldskyddsmärkning inom EU. säger Johan Danielsson, Socialdemokraternas andranamn i EU-valet.

Socialdemokraterna vill att EU utvecklar det system som utvecklats för att identifiera stulna bilar - det så kallade Schengens informationssystem (SIS). Under 2022 kunde två av tre stulna bilar som beslagtogs av europeisk polis och tull upptäckas tack vare slagningar i EU:s och Interpols databaser.

Systemet har utökats till att gälla fler föremål men poliser vittnar om att slagningarna tar lång tid, att vissa seriemärkningar är lätta för ligorna att förvanska och att många inbrottsoffer inte har sparat serienummer när stölder anmäls.

Socialdemokraterna vill:

  • att EU tar fram en förstärkt standard för EU:s stöldskyddsmärkning med fler märkta föremål, säkrare märkning och förbättrad tillgång till serienummer för kunder.
  • utöka Schengens informationssystem (SIS) för att inkludera fler stöldbegärliga föremål, till exempel värdefulla klockor, ridsadlar, elskotrar och cyklar.
  • Ge Europol i uppdrag att utreda hur SIS-systemet kan göras mindre resurskrävande för nationella myndigheter.

Uppdaterades senast: