1. Det ska vara tryggt att bli gammal Socialdemokraterna vill att äldre ska få bestämma själva över sitt liv och sin vardag, oavsett om det handlar om deltagande i arbetslivet eller vad de vill få hjälp med från hemtjänsten. Så skapar vi ett starkare

  Senast ändrad: 2022-06-30 15.27 • Storlek: 24.4 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Äldreomsorg
 2. Samhället ska ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden Vinstjakten hör inte hemma i svensk välfärd. Resurser avsatta för välfärden ska användas till att förbättra skolresultaten och ge våra äldre och sjuka en trygg omsorg och vård –

  Senast ändrad: 2022-06-08 19.48 • Storlek: 25.6 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Vinster i välfärden
 3. Vi tycker att det måste bli tydligare hur viktiga undersköterskorna är för kvaliteten i äldreomsorgen och sjukvården och vill skydda yrkestiteln undersköterska. I en lagrådsremiss föreslår nu därför

  Senast ändrad: 2022-06-01 15.39 • Storlek: 24.2 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Vi vill skydda undersköterskors yrkestitel
 4. År 2018 gick vi socialdemokrater till val på att anställda inom äldreomsorgen ska få kostnadsfria arbetskläder. Nu har det blivit verklighet! Många anställda inom äldreomsorgen har fått arbeta i

  Senast ändrad: 2022-06-01 15.39 • Storlek: 22.1 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Kostnadsfria arbetskläder för personal i äldreomsorgen
 5. Sverige har under pandemin misslyckats med att skydda de äldre inom äldreomsorgen. Året som gått har satt strålkastarljuset på äldreomsorgen och hur den, trots mycket stora insatser från

  Senast ändrad: 2022-06-01 15.39 • Storlek: 26.4 kB Socialdemokraterna / Nyheter / En äldreomsorgslag ska göra äldreomsorgen bättre och tryggare
 6. Idag presenterade den socialdemokratiska regeringen resultatet av den utredning om äldreomsorgen som tillsattes vintern 2020 och förslag på en äldreomsorgslag. Lagen syftar till att tydliggöra äldreomsorgens

  Senast ändrad: 2022-06-28 13.46 • Storlek: 25.3 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Ny lag ska ge en tryggare äldreomsorg
 7. Från och med den 1 juli ska det bli krav på att alla som har hemtjänst ska erbjudas en fast omsorgskontakt. Det föreslår den socialdemokratiska regeringen i en proposition till riksdagen. I dag upplever många

  Senast ändrad: 2022-06-01 15.39 • Storlek: 22.4 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Alla med hemtjänst ska få fast kontakt