1. Covid-19 är inte längre klassad som en allmänfarlig sjukdom men vi har fortsatt en smittspridning i samhället. Att säkerställa att alla får tillgång till vaccin och att vård och omsorg ska ha de resurser som krävs i kampen mot viruset är vår

  Senast ändrad: 2022-08-04 14.05 • Storlek: 30.3 kB Socialdemokraterna / Vår politik / Corona
 2. Det övergripande målet med arbetet mot Covid-19 är att minska takten på smittspridningen. Det är viktigt för att kunna ”platta ut kurvan”, så att inte väldigt många blir sjuka samtidigt - det skulle innebära en för stor

  Senast ändrad: 2022-06-02 22.20 • Storlek: 19.9 kB Socialdemokraterna / Vår politik / Corona / Minskad smittspridning
 3. För oss socialdemokrater kommer välfärden alltid först – inte minst under en pågående pandemi. Pengar ska och kommer inte vara ett problem för arbetet mot viruset. För oss är det viktigt att säkerställa en god arbetsmiljö för personal

  Senast ändrad: 2022-06-02 22.20 • Storlek: 20 kB Socialdemokraterna / Vår politik / Corona / Vård och omsorg
 4. För många unga är sommarjobbet det första steget in på arbetsmarknaden. I år riskerar coronakrisen att sätta stopp för det. Den socialdemokratiskt ledda regeringen satsar nu därför 180 miljoner kronor för att kommunerna

  Senast ändrad: 2022-06-02 22.20 • Storlek: 20.4 kB Socialdemokraterna / Vår politik / Corona / Urval av nyheter / 20 000 sommarjobb för ungdomar
 5. Den Socialdemokratiskt ledda regeringen har presenterat en strategi för kraftigt ökat antal tester för covid-19. Bedömning är att vi kan testa och analysera 50 000 till 100 000 prover per vecka,

 6. Med anledning av den omfattande spridningen av coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen för resande, avråder UD från icke nödvändiga resor till alla länder. Slutdatum för

 7. Regeringen har beslutat att tillfälligt stoppa icke nödvändiga resor till Sverige från länder utanför EES-området och Schweiz, i syfte att mildra effekterna av coronavirusets utbrott. Läs mer på regeringen.se Länk till annan webbplats,

  Senast ändrad: 2022-06-02 22.20 • Storlek: 20 kB Socialdemokraterna / Vår politik / Corona / Urval av nyheter / Inreseförbud
 8. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har presenterat ytterligare åtgärder för att mildra de ekonomiska effekterna av virusutbrottet. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna,

  Senast ändrad: 2022-06-01 15.39 • Storlek: 24 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Höjda statsbidrag till kommuner och regioner
 9. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har idag presenterat åtgärder för att förstärka tryggheten för den som förlorar jobbet till följd av coronakrisen. Syftet med förslagen är att fler ska omfattas av a-kassan

  Senast ändrad: 2022-06-01 15.39 • Storlek: 22.9 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Stärkt a-kassa med höjda ersättningar
 10. Parollen för 1 maj 2020 är ”Ett starkare samhälle”. Med anledning av coronavirusets påverkan på samhället så kommer dock årets 1 maj-firande att bli annorlunda jämfört med normalt. Istället för

  Senast ändrad: 2022-06-01 15.39 • Storlek: 23.2 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Annorlunda 1 maj-firande med anledning av coronaviruset