1. Pandemin är inte över – men har gått in i en ny fas. I vårändringsbudgeten tillförs nu ytterligare 8 miljarder för att stärka välfärden och bland annat möjliggöra för hela den vuxna befolkningen att ta en

  Senast ändrad: 2022-06-01 15.39 • Storlek: 22.7 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Satsningar på välfärden i pandemins nya fas
 2. Regeringen och Folkhälsomyndigheten har bestämt att nya restriktioner för att begränsa smittspridningen ska införas från och med den 23 och 24 december. Här kan du läsa mer om vad det innebär. Idag den

  Senast ändrad: 2022-06-01 15.39 • Storlek: 23.7 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Restriktioner - det här gäller vid jul och nyår
 3. Coronapandemin är fortfarande är en stor utmaning både i Sverige och globalt. I budgeten för nästa år föreslår den socialdemokratiskt ledda regeringen därför mer pengar till vaccin och vaccinationer,

  Senast ändrad: 2022-06-01 15.39 • Storlek: 29.2 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Fortsatt beredskap för att hantera coronapandemin
 4. Under coronapandemin har flera krisåtgärder beslutats och genomförts för att möta konsekvenserna av pandemin. De flesta av dessa åtgärder har avslutats, liksom de smittskyddsåtgärder som har införts. Här samlar vi alla texter och alla åtgärder som

  Senast ändrad: 2023-02-14 11.05 • Storlek: 29.9 kB Socialdemokraterna / Vår politik / Corona
 5. Det övergripande målet med arbetet mot Covid-19 är att minska takten på smittspridningen. Det är viktigt för att kunna ”platta ut kurvan”, så att inte väldigt många blir sjuka samtidigt - det skulle innebära en för stor

  Senast ändrad: 2022-06-02 22.20 • Storlek: 19.4 kB Socialdemokraterna / Vår politik / Corona / Minskad smittspridning
 6. För oss socialdemokrater kommer välfärden alltid först – inte minst under en pågående pandemi. Pengar ska och kommer inte vara ett problem för arbetet mot viruset. För oss är det viktigt att säkerställa en god arbetsmiljö för personal

  Senast ändrad: 2022-06-02 22.20 • Storlek: 19.5 kB Socialdemokraterna / Vår politik / Corona / Vård och omsorg
 7. För många unga är sommarjobbet det första steget in på arbetsmarknaden. I år riskerar coronakrisen att sätta stopp för det. Den socialdemokratiskt ledda regeringen satsar nu därför 180 miljoner kronor för att kommunerna

  Senast ändrad: 2022-06-02 22.20 • Storlek: 20 kB Socialdemokraterna / Vår politik / Corona / Urval av nyheter / 20 000 sommarjobb för ungdomar
 8. Den Socialdemokratiskt ledda regeringen har presenterat en strategi för kraftigt ökat antal tester för covid-19. Bedömning är att vi kan testa och analysera 50 000 till 100 000 prover per vecka,

 9. Med anledning av den omfattande spridningen av coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen för resande, avråder UD från icke nödvändiga resor till alla länder. Slutdatum för

 10. Regeringen har beslutat att tillfälligt stoppa icke nödvändiga resor till Sverige från länder utanför EES-området och Schweiz, i syfte att mildra effekterna av coronavirusets utbrott. Läs mer på regeringen.se Länk till annan webbplats,

  Senast ändrad: 2022-06-02 22.20 • Storlek: 19.6 kB Socialdemokraterna / Vår politik / Corona / Urval av nyheter / Inreseförbud