1. Höga klimatambitioner, rimliga drivmedelspriser Bensinpriset och dieselpriset påverkar vardagsekonomin för många människor, inte minst för dem som bor i glesbygden som saknar kollektivtrafik och därför måste köra bil långa sträckor. Priset på

  Senast ändrad: 2022-09-28 22.31 • Storlek: 23.4 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Bränslepriser
 2. En stark ekonomi är grunden för ett starkare samhälle Socialdemokraterna vill använda den ekonomiska styrkan till investeringar i jobb, skola, vård och omsorg. Ett starkt samhälle med en trygg välfärd går före stora skattesänkningar. En ekonomisk

  Senast ändrad: 2022-09-28 22.30 • Storlek: 24.4 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Ekonomi
 3. Svensk export skapar jobb och välfärd i vårt land Svensk export är en av de bärande pelarna i vår ekonomi. Exporten skapar sysselsättning, tillväxt och ökat välstånd. Svenska varor och tjänster är efterfrågade i hela världen. De skapar jobb och

  Senast ändrad: 2022-08-11 15.01 • Storlek: 22.6 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Export
 4. Småföretag och entreprenörer måste få bättre förutsättningar att växa och utvecklas För att skapa ett starkare samhälle behöver Sverige ett konkurrenskraftigt näringsliv, byggt på såväl stora exportföretag som små och medelstora företag. Vi

  Senast ändrad: 2022-08-19 11.41 • Storlek: 23.9 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Företagande och entreprenörskap
 5. Vi är övertygade om att svensk industri är en del av lösningen på klimathotet – inte problemet. Därför har regeringen gjort stora investeringar för att ställa om industrin. Vår gröna industriella revolution har skapat tusentals nya jobb i hela landet

  Senast ändrad: 2023-01-26 15.13 • Storlek: 23.1 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Industri
 6. För fler jobb, ett bättre samhälle och en starkare ekonomi Sverige ska vara världsledande på att ta fram nya produkter, tjänster och affärsidéer. Genom innovationer stärker företagen sin konkurrenskraft vilket i sin tur stärker hela samhället. Vi

  Senast ändrad: 2022-08-19 14.45 • Storlek: 24.5 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Innovation
 7. I det starka samhället behövs ett konkurrenskraftigt näringsliv Sverige har länge varit ett konkurrenskraftigt land. Runt om i världen efterfrågas svenska varor och tjänster. Det är viktigt för fler jobb och en starkare välfärd. Sverige och svenska

  Senast ändrad: 2022-08-31 14.51 • Storlek: 21.6 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Näringspolitik och konkurrenskraft
 8. För att finansiera det vi tillsammans har nytta av Vi vill se ett starkare samhälle med mer resurser till skolan och vården, högre pensioner, klimatsatsningar och en kompromisslös kamp mot brotten och dess orsaker. Framtidsinvesteringar går före

  Senast ändrad: 2022-09-26 13.27 • Storlek: 24.6 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Skatter
 9. Under coronapandemin har flera krisåtgärder beslutats och genomförts för att möta konsekvenserna av pandemin. De flesta av dessa åtgärder har avslutats, liksom de smittskyddsåtgärder som har införts. Här samlar vi alla texter och alla åtgärder som

  Senast ändrad: 2023-02-14 11.05 • Storlek: 29.9 kB Socialdemokraterna / Vår politik / Corona
 10. De senaste veckornas extrema värme och regnbrist i Europa är ett stort problem för Sverige och läget är allvarligt. Vattenbristen, värmen och torkan hotar akut jordbruk och svenska folkets plånböcker

  Senast ändrad: 2023-07-27 10.52 • Storlek: 26.6 kB Socialdemokraterna / Nyheter / S: Blixtinkalla en priskommission för matpriserna