1. Vi ska inte konkurrera med låga löner och dåliga arbetsvillkor, vi ska ha ordning och reda på arbetsmarknaden I vårt starka samhälle är arbetskraftsinvandring ett tillskott – inte ett sätt att utnyttja människor. Arbetskraftsinvandring ska bara

  Senast ändrad: 2022-08-18 15.15 • Storlek: 20.7 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Arbetskraftsinvandring
 2. För fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling Sveriges bistånd ska användas för att minska fattigdomen och orättvisorna i världen. Vi vill arbeta för att fler barn ska gå i skolan, att fler människor får tillgång till rent vatten och att

  Senast ändrad: 2022-09-26 13.13 • Storlek: 20.3 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Bistånd
 3. EU

  Ett EU för medborgarna Europeiska unionen är i första hand ett projekt för fred och frihet – på mellanstatlig grund. Sverige har dragit nytta av den inre marknaden, handelsavtal och den fria rörligheten, något som har lett till fler jobb och en

  Senast ändrad: 2022-08-11 09.37 • Storlek: 21.4 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / EU
 4. Svensk export skapar jobb och välfärd i vårt land Svensk export är en av de bärande pelarna i vår ekonomi. Exporten skapar sysselsättning, tillväxt och ökat välstånd. Svenska varor och tjänster är efterfrågade i hela världen. De skapar jobb och

  Senast ändrad: 2022-08-11 15.01 • Storlek: 20.5 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Export
 5. FN

  Ett handlingskraftigt och öppet FN Förenta Nationerna utgör navet i det globala samarbetet för internationell fred och säkerhet. FN måste genom fortsatt reformarbete rustas för att bättre svara upp mot och hantera dagens och morgondagens utmaningar

  Senast ändrad: 2022-08-11 15.41 • Storlek: 19.7 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / FN
 6. Sverige ska ha ett starkt totalförsvar med en militär förmåga och civil beredskap som är fredsbevarande och krigsavhållande. Det svenska försvaret ska bevara vår fred och självständighet, trygga stabiliteten i vårt närområde och bidra till att stärka

  Senast ändrad: 2022-10-04 12.58 • Storlek: 22.4 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Försvar och krisberedskap
 7. En reglerad invandring som fungerar Vi socialdemokrater värnar den reglerade invandringen. Det är grundläggande att människor på flykt ska få hjälp och ha rätt att söka asyl. Men fler måste vara med och dela på ansvaret. På samma sätt som

  Senast ändrad: 2022-08-30 15.13 • Storlek: 22.3 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Migration, asyl- och flyktingpolitik
 8. Universella, odelbara och individuella Respekten för de mänskliga rättigheterna är en förutsättning för en fungerande demokrati. De är universella och gäller alla människor på jorden. Varje människa är unik och alla människor har rätt att bli

  Senast ändrad: 2022-09-26 13.14 • Storlek: 19.8 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Mänskliga rättigheter
 9. Vårt mål är en värld utan kärnvapen Få utrikes- och säkerhetspolitiska uppgifter är mer angelägna än att verka för en fullständig avveckling av massförstörelsevapen, såväl biologiska, kemiska som nukleära. Vi ska fortsätta driva den internationella

  Senast ändrad: 2022-09-26 13.16 • Storlek: 20.5 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Nedrustning
 10. För en stabil och varaktig fred i Mellanöstern. Fredssamtalen mellan Israel och Palestina måste återupptas. Vi vill se en framtid i Mellanöstern med två fria, livskraftiga och demokratiska stater som lever i fred sida vid sida. Socialdemokraterna

  Senast ändrad: 2022-08-19 14.47 • Storlek: 19.1 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Israel och Palestina