1. En feministisk utrikespolitik för oss socialdemokrater innebär att vi strävar efter global jämställdhet och för flickors och kvinnors mänskliga rättigheter, inklusive sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Sverige ska i alla relevanta

  Senast ändrad: 2022-08-16 15.24 • Storlek: 21.3 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Feministisk utrikespolitik
 2. Sverige ska ha ett starkt totalförsvar med en militär förmåga och civil beredskap som är fredsbevarande och krigsavhållande. Det svenska försvaret ska bevara vår fred och självständighet, trygga stabiliteten i vårt närområde och bidra till att stärka

  Senast ändrad: 2022-10-04 12.58 • Storlek: 22.4 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Försvar och krisberedskap
 3. Partnerskapet med Nato är en viktig del av den svenska säkerhets- och försvarspolitiken. Rysslands invasion av Ukraina har omkullkastat det säkerhetspolitiska läget i norra Europa och dess effekter påverkar stora delar av världen. Det bästa för vårt

  Senast ändrad: 2022-09-29 11.40 • Storlek: 22 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Nato
 4. Vårt mål är en värld utan kärnvapen Få utrikes- och säkerhetspolitiska uppgifter är mer angelägna än att verka för en fullständig avveckling av massförstörelsevapen, såväl biologiska, kemiska som nukleära. Vi ska fortsätta driva den internationella

  Senast ändrad: 2022-09-26 13.16 • Storlek: 20.5 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Nedrustning
 5. för fred, stabilitet och självständighet Svensk säkerhetspolitik ska vara fredsbevarande och krigsavhållande. Den ska innehålla: ett ökat samarbete i Norden, en aktiv Östersjöpolitik, ett stärkt Europasamarbete, ett starkare Förenta

  Senast ändrad: 2022-09-29 10.17 • Storlek: 21.6 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Säkerhetspolitik
 6. SD:s täta band med Putinregimen är ingen hemlighet. Att ge makt och inflytande i några av de mest känsliga politiska frågorna till rysslandsvänliga sverigedemokrater är ytterst

 7. Sverige är värt att försvara. Mot bakgrund av det försämrade säkerhetspolitiska läget behöver svensk försvarsförmåga öka ytterligare. Den militära förmågan ska fortsätta stärkas

 8. Sverige skickar 120 instruktörer till Storbritannien för att delta i grundutbildningen för 10 000 ukrainska soldater. Det meddelade statsminister Magdalena Andersson och försvarsminister Peter Hultqvist vid en

  Senast ändrad: 2022-08-08 08.22 • Storlek: 22.4 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Sverige ska utbilda ukrainska soldater
 9. Den socialdemokratiska regeringen vill skärpa hälso- och sjukvårdslagen. Detta för att svensk sjukvård ska stå bättre rustad vid framtida kriser och krig. De senaste åren visar att det behövs en stark

  Senast ändrad: 2022-06-29 16.33 • Storlek: 20 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Nya åtgärder för att stärka vård i kristider
 10. Terrorism och organiserad brottslighet rör sig över landsgränser och påverkar tryggheten i hela Europa. Samarbetet med andra är avgörande för att förhindra och bekämpa såväl stöldligor

  Senast ändrad: 2022-06-01 15.40 • Storlek: 20.9 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Åtgärder mot gränsöverskridande brottslighet och terrorism i EU