1. Värna den svenska alkoholpolitiken Alkohol är en vanlig orsak bakom social utslagning, våld och ohälsa. Därför behöver vi minska alkoholkonsumtionen och förebygga missbruk av alkohol. Vi värnar den svenska restriktiva alkoholpolitiken. Så skapar vi

  Senast ändrad: 2022-08-10 12.19 • Storlek: 27 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Alkohol
 2. En trygg och säker del av vården Apoteken ska vara en del av vården och de ska fungera på ett tryggt och säkert sätt i kedjan vård-apotek-patient. Därför har vi ändrat reglerna för apoteksmarknaden för att stärka patienternas rättigheter. Dessa

  Senast ändrad: 2022-09-28 21.55 • Storlek: 26.6 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Apotek
 3. En restriktiv narkotikapolitik Sverige ska fortsatt ha en restriktiv narkotikapolitik. Samtidigt behöver stödet och vården förbättras för personer med missbruk. Socialdemokraterna vill Att Sverige fortsatt ska ha en restriktiv narkotikapolitik –

  Senast ändrad: 2023-02-02 11.12 • Storlek: 27 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Narkotika
 4. Kampen mot psykisk ohälsa – en jämlikhetsfråga Psykisk ohälsa är en av våra största folkhälsoutmaningar. Därför är det hela samhällets ansvar att minska den psykiska ohälsan och utjämna hälsoklyftorna. Så kan vi skapa ett starkare samhälle och ett

  Senast ändrad: 2022-09-08 15.47 • Storlek: 28.6 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Psykiatri
 5. Trygghet när du blir sjuk Vi socialdemokrater vill ha en sjukförsäkring som innebär att den som är sjuk och inte kan arbeta ska ha rätt till snabb rehabilitering och ekonomisk trygghet under den tid det tar. En trygg sjukförsäkring är en del av ett

  Senast ändrad: 2022-09-26 14.36 • Storlek: 28.2 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Sjukförsäkringen
 6. En närmare sjukvård, med mindre köer! Sverige har världens bästa läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Men något står inte rätt till när människor är oroliga för om man kommer att få hjälp i tid. Kommer jag tvingas armbåga eller köpa mig förbi

  Senast ändrad: 2022-09-26 13.26 • Storlek: 32.8 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Sjukvård
 7. Under coronapandemin har flera krisåtgärder beslutats och genomförts för att möta konsekvenserna av pandemin. De flesta av dessa åtgärder har avslutats, liksom de smittskyddsåtgärder som har införts. Här samlar vi alla texter och alla åtgärder som

  Senast ändrad: 2023-02-14 11.05 • Storlek: 34.7 kB Socialdemokraterna / Vår politik / Corona
 8. För oss socialdemokrater kommer välfärden alltid först – inte minst under en pågående pandemi. Pengar ska och kommer inte vara ett problem för arbetet mot viruset. För oss är det viktigt att säkerställa en god arbetsmiljö för personal

  Senast ändrad: 2022-06-02 22.20 • Storlek: 24.3 kB Socialdemokraterna / Vår politik / Corona / Vård och omsorg
 9. Den Socialdemokratiskt ledda regeringen har presenterat en strategi för kraftigt ökat antal tester för covid-19. Bedömning är att vi kan testa och analysera 50 000 till 100 000 prover per vecka,

 10. Det tillfälligt slopade karensavdraget ska inte bara omfatta personer i anställning, företagare och personer med arbetslöshetsersättning utan även personer med aktivitetsstöd, etableringsersättning och

  Senast ändrad: 2022-06-02 22.20 • Storlek: 25.3 kB Socialdemokraterna / Vår politik / Corona / Urval av nyheter / Slopad karensavdrag för fler grupper