1. Vi är övertygade om att svensk industri är en del av lösningen på klimathotet – inte problemet. Därför har regeringen gjort stora investeringar för att ställa om industrin. Vår gröna industriella revolution har skapat tusentals nya jobb i hela landet

  Senast ändrad: 2023-01-26 15.13 • Storlek: 21.7 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Industri
 2. För fler jobb, ett bättre samhälle och en starkare ekonomi Sverige ska vara världsledande på att ta fram nya produkter, tjänster och affärsidéer. Genom innovationer stärker företagen sin konkurrenskraft vilket i sin tur stärker hela samhället. Vi

  Senast ändrad: 2022-08-19 14.45 • Storlek: 23.1 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Innovation
 3. Ett Sverige där alla jobbar och bidrar Det går allt snabbare för invandrare att etablera sig på arbetsmarknaden. Vi ska ställa högre krav på språk och utbildning så att alla i vårt starka samhälle har möjlighet att försörja sig själva.

  Senast ändrad: 2022-08-31 14.13 • Storlek: 21.2 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Integration
 4. Trygghet på jobbet ger människor trygghet i vardagen I Sverige ska det vara ordning och reda på arbetsmarknaden. Alla som kan jobba ska jobba och den som jobbar ska kunna leva på sin lön och ha trygga arbetsvillkor. Vi ska bo i ett land där kvinnor

  Senast ändrad: 2022-09-30 15.30 • Storlek: 23.7 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Jobb
 5. En jordbrukspolitik för fler gröna jobb, ökad livsmedelsproduktion och höjda ambitioner inom miljö- och klimatområdet Sverige ska ha levande och livskraftiga landsbygder med ett konkurrenskraftigt och miljömässigt, hållbart jordbruk.

  Senast ändrad: 2022-08-22 09.25 • Storlek: 21.6 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Jordbruk
 6. Ett jämställt samhälle innebär ett tryggare Sverige Socialdemokraterna är ett feministiskt parti . Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och rättigheter på livets alla områden. Män och kvinnor är och ska behandlas som jämlikar. Socialdemokraterna

  Senast ändrad: 2022-09-30 15.36 • Storlek: 21.4 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Jämställdhet
 7. Ordning och reda på arbetsmarknaden Den svenska modellen bygger på ett samarbete mellan fack och arbetsgivare där de förhandlar och sluter kollektivavtal om löner och andra anställningsvillkor. Det är en framgångsrik modell som bidragit till ordning

  Senast ändrad: 2022-08-25 09.26 • Storlek: 21 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Kollektivavtal
 8. Företag i hela landet ska kunna hitta rätt kompetens En av Socialdemokraternas viktigaste prioriteringar är att bryta segregationen. Samtidigt som vi i vissa grupper har hög arbetslöshet saknas arbetskraft i många branscher. För att arbetsmarknaden

  Senast ändrad: 2022-08-31 14.42 • Storlek: 21.3 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Kompetensförsörjning
 9. Levande landsbygd och fler jobb Människor ska kunna bo och verka i hela Sverige. I ett starkare samhälle finns resurser och kraft för en aktiv landsbygdspolitik som utnyttjar hela Sveriges potential. Det skapar ett tryggare Sverige som håller ihop.

  Senast ändrad: 2022-08-30 14.06 • Storlek: 22.4 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Landsbygdspolitik
 10. Alla som kan jobba ska jobba, oavsett vem du är Det går allt snabbare för nyanlända att komma i arbete. Tidigare har det tagit upp till tio år innan hälften etablerat sig på arbetsmarknaden. Nu är tiden för vissa grupper mer än halverad. Hela

  Senast ändrad: 2022-08-31 14.51 • Storlek: 20.8 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Nyanländas etablering