1. I den globala konkurrensen är det viktigt att snabbt kunna anpassa sig efter nya förutsättningar och ta till sig ny kompetens. I vårt starka samhälle har vi en väl fungerande och solidariskt finansierad arbetslöshetsförsäkring. Det är nödvändigt för

  Senast ändrad: 2022-09-29 13.14 • Storlek: 19.2 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / A-kassan
 2. Oavsett var i landet du bor så ska du snabbt kunna få stöd för att komma i jobb Företagen behöver kompetent personal. I vårt Sverige har Arbetsförmedlingen tid, resurser och möjligheter till utbildningsinsatser så att fler har möjlighet att få och

  Senast ändrad: 2022-08-11 15.38 • Storlek: 19.3 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Arbetsförmedlingen
 3. Vi ska inte konkurrera med låga löner och dåliga arbetsvillkor, vi ska ha ordning och reda på arbetsmarknaden I vårt starka samhälle är arbetskraftsinvandring ett tillskott – inte ett sätt att utnyttja människor. Arbetskraftsinvandring ska bara

  Senast ändrad: 2022-08-18 15.15 • Storlek: 20.7 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Arbetskraftsinvandring
 4. Bra arbetsmiljö och trygga jobb Bra arbetsvillkor och en god arbetsmiljö skapar ett tryggare Sverige. En stark arbetsmiljölagstiftning, som betonar det förebyggande arbetet, behövs. Socialdemokraterna vill förbättra den fysiska och psykosociala

  Senast ändrad: 2022-09-30 15.06 • Storlek: 20.4 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Arbetsmiljö
 5. Schyssta villkor på arbetsmarknaden är en central del av den svenska modellen En stark arbetsrätt är en del av den svenska modellen och en förutsättning för ett tryggare Sverige. Vår arbetsmarknad ska ha trygga jobb med schyssta villkor för alla som

  Senast ändrad: 2022-08-10 10.07 • Storlek: 20.5 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Arbetsrätt
 6. En stark ekonomi är grunden för ett starkare samhälle Socialdemokraterna vill använda den ekonomiska styrkan till investeringar i jobb, skola, vård och omsorg. Ett starkt samhälle med en trygg välfärd går före stora skattesänkningar. En ekonomisk

  Senast ändrad: 2022-09-28 22.30 • Storlek: 22.2 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Ekonomi
 7. Svensk export skapar jobb och välfärd i vårt land Svensk export är en av de bärande pelarna i vår ekonomi. Exporten skapar sysselsättning, tillväxt och ökat välstånd. Svenska varor och tjänster är efterfrågade i hela världen. De skapar jobb och

  Senast ändrad: 2022-08-11 15.01 • Storlek: 20.5 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Export
 8. Meningsfulla arbetsuppgifter med kollektivavtalad lön I vårt starka samhälle jobbar alla som kan jobba. Det finns meningsfulla uppgifter i kommunerna och inom den ideella sektorn som skapar värde i samhället. Socialdemokraterna har därför infört

  Senast ändrad: 2022-08-31 08.16 • Storlek: 19.6 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Extratjänster
 9. Ett jämställt samhälle är ett tryggare Sverige Socialdemokraterna är ett feministiskt parti. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och rättigheter på alla livets områden. Män och kvinnor är och ska behandlas som jämlikar. Socialdemokraterna vill

  Senast ändrad: 2022-08-31 08.12 • Storlek: 20.4 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Feminism
 10. Stärkt konkurrenskraft genom forskning Sverige ska vara en ledande kunskaps- och forskningsnation som konkurrerar med kunskap och kompetens. Socialdemokraterna värnar den svenska forskningen som inom många områden är världsledande. Den

  Senast ändrad: 2022-08-18 16.21 • Storlek: 20.6 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Forskning