1. Våra värdefulla viltbestånd ska bevaras och nyttjas långsiktigt hållbart Möjligheten till jakt är en viktig del av många människors vardag som stärker landsbygden och håller människor samman. Den kan öka attraktionen att bo på landsbygden och skapa

  Senast ändrad: 2022-09-05 09.57 • Storlek: 21.5 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Jakt och viltvård
 2. Levande landsbygd och fler jobb Människor ska kunna bo och verka i hela Sverige. I ett starkare samhälle finns resurser och kraft för en aktiv landsbygdspolitik som utnyttjar hela Sveriges potential. Det skapar ett tryggare Sverige som håller ihop.

  Senast ändrad: 2022-08-30 14.06 • Storlek: 22.4 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Landsbygdspolitik
 3. Mat

  Ett starkt svenskt jordbruk tryggar livsmedelsförsörjningen Svensk livsmedelsproduktion ska öka. Vi vill stoppa matfusket och stärka konsumenternas rätt till bra information. Det stärker svenskt jordbruk och ger fler jobb på landsbygden.

  Senast ändrad: 2022-08-31 14.59 • Storlek: 22.3 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Mat
 4. n är vårt gröna guld Den svenska skogen är vårt gröna guld som skapar jobb och hållbar tillväxt i hela landet. Men den svenska skogen har också ett unikt naturvärde och ska därför förvaltas i balans mellan naturvård och skogsbruk.

  Senast ändrad: 2022-08-31 14.53 • Storlek: 22.4 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Skog
 5. t ska stärkas Att behandla våra djur på ett bra sätt är ett etiskt ansvar som vi alla har. Sverige ska vara världsledande när det gäller djurskydd. Vi socialdemokrater vill därför att svenskt djurskydd fortsätter att förbättras.

  Senast ändrad: 2022-08-11 16.02 • Storlek: 21.9 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Djurskydd
 6. En bättre havsmiljö kräver insatser Hav och sjöar ska klaras från övergödning och försurning. Den biologiska mångfalden ska säkras i åar och älvar. Gifter och plast ska inte spridas i havet och fiskbestånden ska vara hållbara. Vårt rena dricksvatten

  Senast ändrad: 2022-08-18 16.33 • Storlek: 24.2 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Havsmiljö
 7. Sverige är ett skogsland. Skogen är enormt viktig både för ekonomi och jobb, hållbar tillväxt och för biologisk mångfald. Den socialdemokratiskt ledda regeringen presenterar nu kraftfulla satsningar

  Senast ändrad: 2022-06-01 15.39 • Storlek: 23.1 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Stora satsningar på skogen i regeringens höstbudget
 8. Höga priser på el, diesel, foder och gödsel gör att många lantbrukare nu känner oro för framtiden. Regeringen föreslår därför ett stödpaket om totalt en miljard till svenska lantbrukare och växthusföretag. Vi ser

  Senast ändrad: 2022-06-01 15.39 • Storlek: 21.1 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Miljardstöd till svenskt jordbruk
 9. Vi socialdemokrater vill att det ska vara möjligt att bo, leva och arbeta i hela Sverige. I regeringens höstbudget kommer en stor satsning på svenskt jordbruk och landsbygd. Syftet

 10. Regeringen föreslår stora satsningar för att skapa fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet, bidra till att stärka livsmedelsproduktionens konkurrenskraft samt utvecklingen av