Gå till innehåll

Alkohol och narkotika

Värna den svenska alkoholpolitiken

Alkohol är en vanlig orsak bakom social utslagning, våld och ohälsa. Därför behöver vi minska alkoholkonsumtionen och förebygga missbruk av alkohol. Vi värnar den svenska restriktiva alkoholpolitiken. Så skapar vi ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.

Socialdemokraterna vill

  • förbättra missbrukarvården och stärka psykiatrin
  • slå vakt om Systembolagets monopol eftersom det motverkar okontrollerad försäljning av alkohol
  • vi säger nej till så kallad gårdsförsäljning då det inte är förenligt med EU:s regler för att kunna ha detaljhandelsmonopol för alkoholdrycker
  • skärpta bestämmelser om näthandel med alkohol i syfte att värna Systembolagets ensamrätt
  • skärpta insatser mot smuggling av alkohol.

Värna den svenska alkoholpolitiken

Det finns i Sverige ca 500 000 personer med missbruk eller beroende. Majoriteten av dessa, cirka 330 000, har alkoholproblem. Studier om konsumtionsmönster visar att personer med redan hög konsumtion av alkohol och narkotikamissbruk ytterligare ökar sin konsumtion.

Alltför många barn har föräldrar som missbrukar alkohol. Folkhälsomyndigheten räknar med att så många som 385 000 barn lever i familjer, där den ena eller båda föräldrarna har en riskkonsumtion av alkohol.

En hög alkoholkonsumtion ökar även risken för att drabbas av ett flertal sjukdomar. Den medicinska forskningen hittar allt fler samband mellan alkohol och många allvarliga sjukdomar, så som cancer, hjärt- och kärlsjukdomar och depressioner.

Viktiga verktyg i den svenska alkoholpolitiken är att på olika sätt begränsa tillgången till alkohol, bland annat genom införselregler, åldersgränser, försäljningsmonopol och en aktiv prispolitik. Parallellt med detta behöver vi även förbättra missbrukarvården, anhörigstöd och stärka psykiatrin.

Det här har vi gjort

  • tagit fram en ny ANDT-strategi
  • tagit fram förslag för hur alkoholreklamen i sociala medier riktat mot unga ska minska
  • en historiskt stor satsning på hälso- och sjukvården genom 13 miljarder kr i ökade satsningar bara under 2018.

Uppdaterades senast: