Ekonomi

En stark ekonomi är grunden för ett starkare samhälle

Socialdemokraterna vill använda den ekonomiska styrkan till investeringar i jobb, skola, vård och omsorg. Ett starkt samhälle med en trygg välfärd går före stora skattesänkningar.

Finansminister

Magdalena Anderssonlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ordning och reda i statsfinanserna:

 • öka investeringarna i välfärden med minst 30 miljarder nästa mandatperiod
 • investera i fler vägar till arbetsmarknaden. Satsningar på lokala jobbspår, bristyrkesutbildningar, validering och språkträning leder till att fler kommer i jobb
 • värna det finanspolitiska ramverket som sätter mål för det offentliga sparandet och skapar långsiktig stabilitet i de offentliga finanserna

Jobben främst

För snart fyra år sedan fick Sverige en socialdemokratiskt ledd regering. Mycket har hänt sedan dess. 300 000 fler personer har idag ett jobb att gå till och stora underskott i statsfinanserna har vänts till stora överskott. Statsskulden har sänkts. Vi vill använda den ekonomiska styrkan som vi nu gemensamt arbetat ihop till att bygga ett tryggare Sverige som håller ihop. Jobbklyftan mellan inrikes och utrikes födda måste minska. Resurserna till skolan, sjukvården och äldreomsorgen behöver fortsätta öka.

Ordning och reda i de offentliga finanserna är grunden. Vi har sedan 2014 bedrivit en politik som förändrat Sverige i rätt riktning. Finanspolitiken har varit ansvarsfull, samtidigt som angelägna satsningar gjorts. Vi socialdemokrater kommer att göra det som krävs för att säkerställa ordning och reda i statsfinanserna. Det övergripande målet för den ekonomiska politiken är att nå full sysselsättning. När fler jobbar och ekonomin växer får vi råd att investera i ett starkare samhälle och en tryggare välfärd. Det går före stora skattesänkningar.

Uppdaterades senast: 09 juni 2020

Det här har vi gjort:

 1. Sverige ska fortsätta att vara ett av världens ledande länder när det gäller industriell produktion. När vi lägger så stor vikt vid industrins fortsatta utveckling är det utifrån en insikt om dess avgörande betydelse för Sveriges och välfärdens utveckling.

  Läs mer om Nyindustrialisering
 2. För att skapa ett starkare samhälle behöver Sverige ett konkurrenskraftigt näringsliv, byggt såväl på stora exportföretag som på små och medelstora företag. Vi socialdemokrater vill ta tillvara på växtkraften i entreprenörskap och småföretagande och vi vill stärka näringslivsklimatet så att befintliga företag och potentiella nya företag kan växa, exportera och anställa fler.

  Läs mer om Företagande och entreprenörskap
 3. Sverige ska vara världsledande på att ta fram nya produkter, tjänster och affärsidéer. Genom innovation stärker företagen sin konkurrenskraft vilket i sin tur stärker hela samhället.

  Läs mer om Innovation
 4. Sverige har länge varit ett konkurrenskraftigt land. Runt om i världen efterfrågas svenska varor och tjänster. Det är viktigt för fler jobb och en starkare välfärd. Sverige och svenska företag står sig väl i den globala konkurrensen. Svensk export tar världsmarknadsandelar och tillväxten är hög.

  Läs mer om Näringspolitik och konkurrenskraft
 5. Svensk export är en grundbult i vår ekonomi som skapar tillväxt, sysselsättning och ökat välstånd. Svenska varor och tjänster är efterfrågade i hela världen. Det skapar jobb och välfärd i vårt land. Genom att exportera och importera varor och tjänster har Sveriges näringsliv kunnat växa sig starkt långt utanför vårt lands gränser och ta del av den globala marknaden. Extra insatser med anledning av Corona kan du hitta här: https://www.socialdemokraterna.se/corona/jobb-och-ekonomi

  Läs mer om Export
 6. Bra arbetsvillkor och arbetsmiljö skapar ett tryggare Sverige. En stark arbetsmiljölagstiftning behövs, som betonar det förebyggande arbetet så att små problem inte blir stora och allvarliga.

  Läs mer om Arbetsmiljö
 7. Företagen behöver kompetent personal. I ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige ska Arbetsförmedlingen ha tid, resurser och möjligheter till utbildningsinsatser så att fler har möjlighet att få och behålla ett arbete.

  Läs mer om Arbetsförmedlingen
 8. I Sverige ska det vara ordning och reda på arbetsmarknaden. Alla som kan jobba ska jobba och den som jobbar ska kunna leva på sin lön och ha trygga arbetsvillkor. Vi ska bo i ett land där kvinnor och män går till jobbet, känner sig trygga och kan kombinera familj och arbete.

  Läs mer om Jobb
 9. En stark arbetsrätt är en del av den svenska modellen och en förutsättning för ett tryggare Sverige. Vår arbetsmarknad ska ha trygga jobb med schyssta villkor för alla som arbetar och gör rätt för sig.

  Läs mer om Arbetsrätt
 10. Rätten till ett tryggt arbete som det går försörja sig på, det är grunden för vårt starka samhälle. Heltid ska vara norm på hela arbetsmarknaden. Alla som vill gå upp i arbetstid ska ha möjlighet att göra det.

  Läs mer om Heltid och deltid