Främlingsfientlighet

Rasismen har ingen plats i vårt starka samhälle

Varje människa är unik, men människovärdet är lika. Alla människor har rätt att bli behandlade med respekt. På de principerna vilar vårt samhälle. Socialdemokraterna är ett antirasistiskt parti, som strävar efter jämlikhet oavsett hudfärg, etnisk och kulturell tillhörighet eller religion.

Socialdemokraterna vill:

  • utreda ett förbud mot rasistiska organisationer.

Full sysselsättning och stark välfärd bygger ett tryggare Sverige

Ytterst handlar rasism och främlingsfientlighet om att peka ut ett "vi" och ställa det mot ett "dom" för att kunna hävda att alla grupper inte ska ha samma rättigheter. Vi socialdemokrater hävdar med bestämdhet att de mänskliga rättigheterna är universella, odelbara, icke kulturrelaterade och individuella. Politiska, ekonomiska, sociala och kulturella fri- och rättigheter förutsätter och förstärker varandra. Det bästa sättet att motarbeta rasism är att stärka jämlikheten genom att skapa full sysselsättning och utveckla den generella välfärdspolitiken. Kampen mot rasism handlar också om att bekämpa fördomar.

Vi socialdemokrater står i alla sammanhang upp för människovärdet och kräver krafttag mot de hatbrott som begås på grund av rasism, främlingsfientlighet eller homofobi. Vi kommer aldrig att acceptera att otryggheten breder ut sig eller hot och hat tar över vårt demokratiska samhälle. I vårt starka samhälle accepteras inte diskriminering på grund av kön, ålder, funktionsnedsättning, hudfärg, tro, sexuell läggning eller något annat som gör oss människor unika – varken i arbetslivet eller i samhällslivet i övrigt. Vi är ständigt beredda att öka friheten och rättigheten för alla att delta på lika villkor i det demokratiska samhället.

Vi anser att tiden är mogen att utreda ett förbud mot rasistiska organisationer och deltagande i sådana organisationer. Ett förbud mot organisationer vars verksamhet innebär förföljelse av vissa folkgrupper har stöd i regeringsformen och skulle inte kräva grundlagsändring. Vi vill hålla oss inom grundlagens ramar.

Uppdaterades senast:

Det här har vi gjort:

  • Polismyndigheten och Säkerhetspolisen har fått särskilda uppdrag för att motverka hatbrott, våldsbejakande extremism och andra former av hot mot vårt öppna och demokratiska samhälle
  • antagit en nationell plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott
  • inrättat ett nationellt centrum mot våldsbejakande extremism vid Brottsförebyggande rådet.