Nyindustrialisering

Vi vill se långsiktiga förutsättningar för energibranschen och den svenska industrin

Sverige ska fortsätta att vara ett av världens ledande länder när det gäller industriell produktion. När vi lägger så stor vikt vid industrins fortsatta utveckling är det utifrån en insikt om dess avgörande betydelse för Sveriges och välfärdens utveckling. Nyindustrialiseringen ska driva på den gröna omställningen med investeringar i hela landet. Så minskas utsläppen och så hamnar framtidens jobb i Sverige.

Socialdemokraterna vill:

  • att nyindustrialiseringen driver på den gröna omställningen med investeringar i hela landet
  • att industrin fortsättningsvis ska vara viktig för svensk tillväxt och jobbskapande
  • att fler personer i Sverige ska vara sysselsatta inom industrin
  • att industrin i hela Sverige ska öka sin konkurrenskraft och sitt deltagande i främst de högkvalificerade delarna av de globala värdekedjorna.

Stärkt konkurrenskraft och mer investeringar

Det går bra för industrin. Exporten ökar och investeringarna ligger på rekordnivåer. Det finns en enorm stor möjlighet att fortsatt utveckla den svenska industrin. Sverige behöver industrins innovationskraft för att klara av de stora samhällsutmaningarna som vi står inför.

Digitaliseringen och nya möjligheter till automation öppnar ett fönster för en nyindustrialisering av Sverige. Samtidigt blir konkurrensen från omvärlden allt hårdare, särskilt från tillväxtekonomierna i Asien som allt mer börjar konkurrera med kunskapsinnehåll och inte bara låga löner.

För att Sverige ska hävda sin industriella utveckling i en allt hårdare global konkurrens har den socialdemokratisk ledda regeringen beslutat om en nyindustrialiseringsstrategi, som ska bidra till att stärka industrins konkurrenskraft och göra investeringar i svensk industri mer attraktiva.

Till nyindustrialiseringsstrategin har regeringen tagit fram två handlingsplaner med över 80 konkreta punkter för en starkare industri. Det handlar exempelvis om att svenska industriföretag ska vara ledande inom den digitala utvecklingen, att skapa en mer hållbar produktion, att lyfta kompetensförsörjningen för att möta industrins behov samt att Sverige ska vara ledande i forskning inom områden som bidrar till att stärka den industriella produktionen i Sverige.

Uppdaterades senast: