Rekryteringsgap

Företag i hela landet ska kunna hitta rätt kompetens

Socialdemokraternas viktigaste prioritering är att sänka arbetslösheten. Vi vill stimulera Yrkesintroduktionsjobb som kombinerar arbete och utbildning för att stärka möjligheterna till ett första jobb. Det är viktigare än skattesänkningar.

Socialdemokraterna vill:

  • skapa fler bristyrkesutbildningar
  • ha fler platser på universitet, högskola och yrkeshögskola och investera mer i kvaliteten i utbildningen
  • bygga ut vuxenutbildningen genom fler platser inom yrkesvux, komvux och folkhögskola
  • göra Arbetsförmedlingen till en matchningsspecialist som kan para ihop lediga jobb med personer som är arbetslösa eller vill byta jobb.

Rekryteringsgapet måste stängas

För att företag ska kunna växa och utvecklas behöver det finnas arbetskraft med rätt kompetens. När svensk ekonomi går bra behöver vi se till att människor kan ta de lediga jobb som finns. Vi vill att det ska vara möjligt att byta jobb, och att omutbilda eller vidareutbilda sig under arbetslivet. Då behöver vi satsa på utbildning - inte skattesänkningar för de som redan har mest.

Med Yrkesintroduktionsjobb är det möjligt att underlätta för företag att få en säker kompetensförsörjning samtidigt som unga får yrkeskunskaper och jobb. Yrkesintroduktionsjobb ska ge kvalitetssäkrade kunskaper i yrket till avtalsenliga villkor och vara ett samarbete mellan arbetsgivare, fack och staten. Staten ska täcka en del av lönen mot att arbetsgivare och fack står för utbildningen i yrket.

I vårt starka samhälle ska vi konkurrera med kompetens och kunskap - inte låga löner. Så bygger vi ett tryggare Sverige.

Uppdaterades senast:

Det här har vi gjort:

  • infört Yrkesintroduktionsjobb som ger unga nyanställda möjlighet att kombinera jobb med utbildning inom yrket
  • skapat en 90-dagarsgaranti för unga. Den som är ung och utan arbete ska få stöd direkt och inom 90 dagar erbjudas ett riktigt jobb eller en utbildning som leder till jobb
  • infört Utbildningskontrakt för att få unga som saknar gymnasiekompetens att avsluta sin gymnasieutbildning
  • genomfört ett Kunskapslyft med 93 000 nya utbildningsplatser till 2021 inom Komvux, yrkesvux, yrkeshögskola, folkhögskola samt universitet och högskola.