Sjuksköterskelyft

För bättre sjukvård

Oavsett vem du är eller var du bor ska du kunna lita på att du får den vård du behöver när du behöver den. Nyckeln till det är personalen. Vården och omsorgen behöver fler sjuksköterskor som kan ge alla patienter och brukare en vård och omsorg i världsklass. Därför går Socialdemokraterna till val på ett Sjuksköterskelyft – för att fler ska vilja, orka och kunna jobba som sjuksköterska. Det prioriterar vi före stora skattesänkningar för de som har mest.

Socialdemokraterna vill:

  • införa ett kliniskt introduktionsår för alla sjuksköterskor
  • satsa mer resurser till sjuksköterskornas praktik, den verksamhetsförlagda utbildningen
  • skapa en ledarskapsakademi för vård och omsorg
  • inrätta ett nationellt specialistsjuksköterskeråd.

Sjukvård före skattesänkningar

En bra och tillgänglig vård bygger på att det finns tillräckligt många anställda med rätt kompetens. Vi vill att alla sjuksköterskor ska få möjlighet till ett kliniskt introduktionsår efter avslutad utbildning.

Vi har byggt ut utbildningar till sjuksköterska, specialistsjuksköterska och barnmorska, men ännu mer behöver göras. Vården är i dag så ansträngd att det är svårt att ta emot fler studenter i den verksamhetsförlagda utbildningen. Vi socialdemokrater vill stödja landstingen och regionerna i detta genom att öronmärka 100 miljoner kronor per år under nästa mandatperiod.

Men vi klarar inte vård och omsorg om vi inte kan behålla och rekrytera personal. Som anställd i vård och omsorg ska du kunna lita på att du får en god arbetsmiljö och schyssta förutsättningar att göra ditt jobb bra. Då är ledarskapet och cheferna avgörande. Vi socialdemokrater vill satsa på vårdens personal och deras arbetsvillkor samt inrätta en nationell ledarskapsakademi för sjukvården och äldreomsorgen. Så gör vi vården och omsorgen bättre för patienter, brukare och personal.

För att få en nationell samordning kring antalet utbildningsplatser och områden, vill vi dessutom inrätta ett nationellt specialistsjuksköterskeråd bland annat för att möta den demografiska utvecklingen.

Uppdaterades senast:

Det här har vi gjort:

  • en historiskt stor satsning på hälso- och sjukvården med 13 miljarder kr i ökade satsningar till landstingen för bland annat fler anställda, kortade vårdköer och en bättre förlossningsvård
  • tio nya välfärdsmiljarder till kommuner och landsting som under 2019 blir 15 och 2020 20 nya välfärdsmiljarder
  • utbildat och anställt fler sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, barnmorskor och läkare
  • påbörjat ett långsiktigt arbete för att stärka den nära vården, så att den vård många behöver eller några behöver ofta ska finnas tillgänglig nära på exempelvis en vårdcentral och inte bara på ett sjukhus långt borta.