Gå till innehåll

Socialdemokraternas arbete
med anledning av Covid

Under coronapandemin har flera krisåtgärder beslutats och genomförts för att möta konsekvenserna av pandemin. De flesta av dessa åtgärder har avslutats, liksom de smittskyddsåtgärder som har införts.

Här samlar vi alla texter och alla åtgärder som den Socialdemokratiska regeringen gjorde under pandemin. Omfattande åtgärder sattes in, både för att förhindra smittpsridning och för att hantera de ekonomiska konsekvenser som pandemin medförde för privatpersoner och företag. Regioner och kommuner fick ekonomiska förstärkningar för att störka välfärden, tusentals jobb räddades och sammantaget låg Sverige bland europas lägsta i överdödlighet under pandemiåren.

Läs mer:

https://www.europaportalen.se/2022/06/eu-ekonomin-inte-aterhamtad-efter-coronapandemin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/nationalrakenskaper/amnesovergripande-statistik/sveriges-ekonomi-statistiskt-perspektiv/pong/statistiknyhet/sveriges-ekonomi--statistiskt-perspektiv-nr-2-2022/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

https://www.dagensmedicin.se/specialistomraden/infektion/sveriges-overdodlighet-lagst-i-europa/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sveriges strategi

Sveriges strategi är att stoppa smittspridningen och skydda riskgrupperna.

Regeringens fokus är och har varit att med utgångspunkt från expertmyndigheternas råd säkra att rätt åtgärd sätts in vid rätt tillfälle för att först och främst värna befolkningens hälsa och säkerhet.

Sveriges strategi syftar i korthet till att:

 1. Begränsa smittspridning i landet och rädda liv.
 2. Säkerställa resurser till hälso- och sjukvård.
 3. Begränsa inverkan på samhällsviktig verksamhet.
 4. Lindra konsekvenser för medborgare och företag.
 5. Begränsa oro, bland annat genom information.
 6. Sätta in rätt åtgärder vid rätt tillfälle.

Läs mer om regeringens arbete med coronapandemin. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Åtgärder

Myndigheternas råd

För att minska smittspridningen av viruset är det viktigt att du som enskild medborgare lyssnar noga på myndigheternas råd. Det innefattar bland annat:

Länkar borttagna pga inaktiva

 • Stanna hemma vid nytillkomna symtom som halsont, snuva, feber, hosta eller sjukdomskänsla. [Länk till lista på symtom, nu borttagen]
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
 • Alla har ett eget ansvar för att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och att smitta andra.
 • Skydda dig med vaccination.
  Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som är 12 år och äldre vaccinerar sig mot covid-19.
 • Information om vaccinationen: Bra att veta om din vaccination mot covid-19 Länk till annan webbplats.
 • Fortsätt att hålla avstånd till andra när det är möjligt.