Stockholms Fackliga utskott

Det gick inte att hämta information om arbetarkommunen.