Gå till innehåll

Progressiva partier i globalt samarbete för en mer demokratisk, hållbar och jämlik värld.

PalmeAcademy syftar till att stärka progressiva partiers förmåga att utifrån olika förutsättningar verka för demokrati och skapandet av hållbara välfärdssamhällen.

PalmeAcademy bedrivs i en mängd olika verksamhetsformer, det handlar om allt från demokratiarbete och kunskap om flerpartisystem till studiecirklar om ideologi och politik till utbildningar om hur man organiserar och utvecklar ett progressivt parti. Grunden är ett gemensamt lärande och ömsesidigt erfarenhetsutbyte mellan partier. Stärkandet av ungas och kvinnors roll i politiken och i samhället är särskilt prioriterat. PalmeAcademy är ett samarbete mellan Socialdemokraterna och Palmecentret.

Politiska partier är grundläggande i en representativ demokrati. Genom att ställa upp i val och mobilisera medborgarna bakom olika visioner av samhällsbygget erbjuder politiska partier medborgarna vägar för politiskt deltagande och ger människor möjlighet att påverka sitt eget liv och sitt lands framtid. Partipolitisk organisering och fungerande partier är en nyckel för att bekämpa fattigdom, skapa hållbara välfärdssamhällen och fungerande demokratier.

Politiska partier i etablerade demokratier är de aktörer som bäst kan stödja sina systerpartier genom kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte. Dels då de dels besitter de nödvändiga kunskaperna dels åtnjuter ömsesidigt förtroende som gör stödet effektivt. Genom det partiinriktade demokratistödet, som beslutats av Riksdagen och förmedlas av SIDA till samtliga riksdagspartier, stödjer Socialdemokraterna och Palmecentret – i PalmeAcademy – uppbyggnaden av socialdemokratiska och progressiva systerpartier runt om i världen. Det görs både i länder med svaga demokratiska system och i diktaturer. Samarbetet fokuserar på utbildning för partiernas ledningar och medlemmar med fokus på unga och kvinnor, utveckling av organisationerna och politiskt erfarenhetsutbyte om hur vi bäst formar välfärdssamhällen i olika länder. Palmecentret samarbetar även med andra svenska partiers stiftelser för att dels stödja våra respektive systerpartier och dels för att skapa förståelse över partigränser.

Den svenska arbetarrörelsens erfarenhet och kunskap om folkrörelsers roll i demokratiarbetet är vår styrka. Svensk arbetarrörelse har själv organiserat och mobiliserat människor som velat åstadkomma förändringar som kommer alla till del. Denna erfarenhet ger unika möjligheter att stödja andra.

Här kan du läsa mer www.palmecenter.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Är du partimedlem och vill vara med och förändra världen?

Ta reda på mer: rosen.socialdemokraterna.se/internationellt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss
Socialdemokraterna
Partistyrelsens kansli
105 60 Stockholm

Växel: 08-700 26 00

Till toppen