S Stockholms län söker distriktsombudsman

Distriktsombudsman med ansvar för kommunikation och kampanj

Stockholms läns partidistrikt är medlemsmässigt ett av Sveriges största partidistrikt och omfattar 25 arbetarekommuner. Distriktsexpeditionen består idag av sju anställda, men kommer att växa den närmaste tiden. Expeditionen är samlokaliserad med Stockholms partidistrikt, som är en nära samarbetspartner. Distriktets ansvarsområden består bland annat i samordning och utveckling av verksamhet/organisation i länet, regional valrörelse, politik/politikutveckling i regionen, facklig-politisk samverkan, studier och utbildningar, kommunikation inom verksamhetsområdet, medlemsvärvning och medlemsutveckling. Våra ambitioner är höga och målet är att vinna val med bra och relevant politik och metoder, 2022 och långsiktigt.

Rollen som kommunikationsombudsman har till viss del förändrats i kölvattnet av pandemin, de arbetsuppgifter som slår an digitala samtal och kampanjer har av naturliga skäl blivit viktigare. Metodutveckling kring möten och hur vi håller igång folkrörelsen även i tider av sociala restriktioner är idag ett naturligt inslag i nästan varje samtal.

Det går att anta att valrörelsen kommer att präglas än mer av digital kommunikation, algoritmer, fake news och filterbubblor än någonsin förr. För att rusta oss som parti, våra valarbetare och förtroendevalda för detta är kommunikationsombudsmannen på partidistriktet en viktig nyckelperson. I den rollen kommer du att tillsammans med övriga kollegor på expeditionen, arbetarekommunerna i länet, regionkansli, länsbänk, distriktsstyrelse och vårt granndistrikt ta fram metoder, strategier och andra insatser inför valrörelsen.

Du är en viktig person för oss när det gäller krishantering, medial hantering och att hjälpa till att sätta bild och ord på den politik vi går till val på. Men också att hjälpa våra ledande företrädare att synas i olika sammanhang.

Som kommunikationsombudsman på partidistriktet i Stockholms län kommer du framförallt att arbeta tillsammans med länets arbetarekommuner, regionkansli, riksdagsledamöter och distriktsexpedition. Ju närmare valet 2022 vi kommer desto mer kommer dina arbetsuppgifter att gå in i valorganisationens behov.

En överblick av arbetsuppgifter bland andra:

  • Digital produktion av regional kommunikation (ex ta fram mallar som kanslier/arbetarekommuner lätt kan använda och som hjälper till att rama in budskap, bildsättning mm)
  • Press och krishantering (även stöd vid kommunal press/krishantering)
  • Utveckling av den regionala kommunikationen tillsammans med riksdagsledamöter, regionråd, distriktsstyrelse
  • Kommunikationsstöd till arbetarekommuner/kommunalråd
  • Produktion av mallbilder, filmer, kampanjmaterial, tryckt material
  • Ta fram strategi, målgrupper/algoritmer för marknadsföring i sociala medier
  • Utveckla digitala kanaler för fler följare och mer relevans
  • Skriva mallartiklar/insändare
  • Hålla dig uppdaterad i nyhetsflödet/sociala medie-flödet

Tillträde till tjänsten sker omgående/efter överenskommelse, sex månaders provanställning, heltid – oreglerad arbetstid. Kollektivavtal Handels.

För mer information kring anställningsform kontakta: sofie.agren@socialdemokraterna.se

Kontakt facklig representant: ingrid.rudin@socialdemokraterna.se

Kontorsplats finns på Sveavägen 68, Stockholm. Ansökningar tas emot löpande och skickas till sofie.agren@socialdemokraterna.se