Gå till innehåll

Upphandling

Anbudsunderlag avseende ekonomi- och lönetjänster för Socialdemokraterna

Inbjudan till att lämna anbud på beskrivna ekonomi- och lönetjänster till Socialdemokratiska partistyrelsens kansli.

Anbudsförfrågan redovisningsbyrå sept 2020 Socialdemokraterna.pdf Pdf, 523.2 kB.

Uppdaterades senast: