1. FN

  Ett handlingskraftigt och öppet FN Förenta Nationerna utgör navet i det globala samarbetet för internationell fred och säkerhet. FN måste genom fortsatt reformarbete rustas för att bättre svara upp mot och hantera dagens och morgondagens utmaningar

  Senast ändrad: 2023-08-15 09.55 • Storlek: 23.1 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / FN
 2. Feministisk utrikespolitik

  Global jämställdhet och respekt för flickors och kvinnors mänskliga rättigheter. Den feministiska utrikespolitiken handlar om att säkerställa flickors och kvinnors rättigheter, representation och resurser. Kvinnor och flickor ska ha samma möjlighet

  Senast ändrad: 2023-08-15 09.54 • Storlek: 23.4 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Feministisk utrikespolitik
 3. Verkställande utskottet

  Verkställande utskottet handhar med ansvar inför partistyrelsen den omedelbara ledningen av partiets verksamhet. Utskottet ansvarar för att beslut som fattats av kongressen och partistyrelsen blir utförda. Av utskottets

  Senast ändrad: 2023-01-30 13.36 • Storlek: 22.9 kB Socialdemokraterna / Vårt parti / Om partiet / Verkställande utskottet
 4. Partistyrelse

  Socialdemokraternas partikongress 2021 har valt ledamöter och ersättare till partistyrelsen. Förutom ordinarie ledamöter, ersättare, och adjungerade så ingår också hela verkställande utskottet i partistyrelsen. Ordinarie ledamöter

  Senast ändrad: 2023-05-25 14.38 • Storlek: 21.5 kB Socialdemokraterna / Vårt parti / Om partiet / Partistyrelse
 5. Valberedningen

  Socialdemokraternas partikongress 2021 har valt ledamöter och ersättare till valberedningen. Ordinarie ledamöter Britt Bohlin, Fyrbodal (sammankallande) Ann-Marie Johanson, Jämtlands län Niklas Säwén, Västernorrland Katarina

  Senast ändrad: 2023-01-30 13.40 • Storlek: 19.9 kB Socialdemokraterna / Vårt parti / Om partiet / Valberedningen
 6. Vår historia

  Sedan Socialdemokraterna bildades 1889 har mycket hänt. Socialdemokraternas arbete har lett till att Sverige blivit en demokrati och en av världens främsta välfärdsnationer. I över hundra år har Socialdemokraterna stått upp för frihet,

  Senast ändrad: 2023-02-06 09.12 • Storlek: 75.1 kB Socialdemokraterna / Vårt parti / Om partiet / Vår historia
 7. Rosens historia

  Rosen har varit socialdemokraternas följeslagare under många år. Symbolen används också bland socialdemokrater i Europa. Den röda färgen står för kampen mot den materiella fattigdomen och blomman för kampen mot den andliga nöden. I

  Senast ändrad: 2022-06-02 08.58 • Storlek: 20.5 kB Socialdemokraterna / Vårt parti / Om partiet / Vår historia / Rosens historia
 8. Partiledare och partisekreterare

  Här hittar du en lista på Socialdemokratiska partiordföranden och partisekreterare genom tiderna. Socialdemokratiska partiordföranden Partiledaren, eller partiordföranden, väljs av den socialdemokratiska kongressen.

  Senast ändrad: 2023-01-12 15.51 • Storlek: 21.1 kB Socialdemokraterna / Vårt parti / Om partiet / Vår historia / Partiledare och partisekreterare
 9. Olof Palme

  Olof Palme föddes 1927 och var socialdemokraternas partiordförande 1969 - 1986. Olof Palme valdes in i riksdagen 1958. Han var konsultativt statsråd 1965-1967, kommunikationsminister 1965-1967 och utbildningsminister 1967-1969. År 1969

  Senast ändrad: 2022-06-02 02.50 • Storlek: 20.3 kB Socialdemokraterna / Vårt parti / Om partiet / Vår historia / Olof Palme
 10. Ideologi

  - den demokratiska socialisten Socialdemokratin vill forma ett samhälle grundat på demokratins ideal och alla människors lika värde och lika rätt. Fria och jämlika människor i ett solidariskt samhälle är den demokratiska socialismens mål.

  Senast ändrad: 2022-09-26 13.29 • Storlek: 22 kB Socialdemokraterna / Vårt parti / Om partiet / Ideologi