Äldre

I vårt starka samhälle blir du inte fattig som gammal

De som varit med och byggt upp vårt land och med sitt arbete lagt grunden för vår gemensamma välfärd har rätt till trygghet under ålderdomen. Socialdemokraterna vill att äldre ska få bestämma själva över sitt liv och sin vardag, oavsett om det handlar om deltagande i arbetslivet eller vad de vill få hjälp med från hemtjänsten.

Socialdemokraterna vill:

  • genomföra en satsning för att bryta äldres ensamhet och på idrott och friluftsliv för äldre.
  • bygga fler äldreboenden och utveckla en jämlik och jämställd äldreomsorg med hög kvalitet i hela landet
  • anställa fler inom äldreomsorgen, förbättra arbetsvillkoren och stärka deras kunskap och kompetens
  • förbättra garantipensionen och bostadstillägget för de med allra mest utsatt ekonomi
  • höja pensionen och avskaffa den orättfärdiga skatteklyftan mellan pensionärer och löntagare.

Ett tryggt land att åldras i

Allt fler blir allt äldre och andelen äldre i befolkningen ökar. Att vi får leva längre är en stor framgång för vårt samhälle. Men det ställer också höga krav på vår välfärd. Därför gör vi nu historiskt stora investeringar i kommuner och landsting för att stärka välfärden.

För att möta de ökade behoven som allt fler äldre i befolkningen för med sig har vi investerat 2 miljarder för att öka bemanningen och höjd kvalitet inom äldreomsorgen. Vi genomför också en särskild satsning på att öka kunskapen, kompetensen och förbättra arbetsmiljön för personalen. Stödet till personer som lider av en demenssjukdom har stärkts och vi avser att stärka det fallförebyggande arbetet.

För att stärka samhällsbygget behöver fler äldreboenden byggas. Därför har ett särskilt investeringsstöd till äldreboenden införts. Bristen på äldreboenden ska aldrig vara ett skäl till att äldre inte får det stöd hen behöver.

Vi vill införa en fast omsorgskontakt i hemtjänsten för att öka tryggheten och bryta många äldres ensamhet genom ett trygghetspaket för mer social samvaro. Vi vill genomföra en satsning på idrott och friluftsliv för äldre och öka stödet till frivilligorganisationer så som pensionärsorganisationer, studieförbund och kulturföreningar. Så kan fler aktiviteter anordnas, till exempel matlag, promenader, konserter, sommarkollo för äldre och studiecirklar.

Människors arbete är vad som bygger samhället starkt, och den som jobbat ett långt arbetsliv ska känna sig trygg med att pensionen och välfärden går att lita på. Eftersom pension är uppskjuten lön skall inte pensionärer beskattas högre än löntagare. Vi har därför tagit flera steg för att avskaffa den orättvisa pensionärsskatten. 2020 ska den vara helt avskaffad.

Uppdaterades senast:

Det här har vi gjort:

  • ökat de generella statsbidragen till kommuner och landsting för att höja kvaliteten i välfärden
  • satsat på att öka bemanningen och stärka kompetensen bland personalen
  • infört ett investeringsstöd för fler äldreboenden
  • tagit ytterligare ett steg för att sluta den orättfärdiga skatteklyftan mellan pensionärer och löntagare. De två sista stegen för att helt ta bort skatteskillnaden tas 2019 och 2020.
  • gjort öppenvården avgiftsfri för alla äldre än 85 år.