Gå till innehåll

Äldre

I vårt starka samhälle blir du inte fattig som gammal

De som varit med och byggt upp vårt land och med sitt arbete lagt grunden för vår gemensamma välfärd har rätt till trygghet under ålderdomen. Socialdemokraterna vill att äldre ska få bestämma själva över sitt liv och sin vardag, oavsett om det handlar om deltagande i arbetslivet eller vad de vill få hjälp med från hemtjänsten.

Socialdemokraterna vill

 • bygga fler äldreboenden och utveckla en jämlik och jämställd äldreomsorg med hög kvalitet i hela landet
 • anställa fler inom äldreomsorgen, förbättra arbetsvillkoren och stärka deras kunskap och kompetens
 • införa ett skattefritt garantitillägg som innebär att en halv miljon pensionärer med låga pensioner får 1 000 kronor mer varje månad. En miljon pensionärer får i genomsnitt 750 kronor mer per månad
 • se till att man får 70 procent av sin slutlön i pension. Därför vill vi bland annat höja inbetalningarna till pensionssystemet

Ett tryggt land att åldras i

Allt fler blir allt äldre och andelen äldre i befolkningen ökar. Att vi får leva längre är en stor framgång för vårt samhälle. Men det ställer också höga krav på vår välfärd. Därför gör vi nu historiskt stora investeringar i kommuner och landsting för att stärka välfärden.

För att möta de ökade behoven som allt fler äldre i befolkningen för med sig investerar vi i år tio miljarder för att öka bemanningen och höja kvaliteten inom äldreomsorgen. Vi genomför också en särskild satsning på att öka kunskapen, kompetensen och förbättra arbetsmiljön för personalen. Stödet till personer som lider av en demenssjukdom har stärkts. Satsningarna gör det möjligt för kommunerna att avskaffa minutscheman i hemtjänsten och garantera tillsvidareanställning på heltid för alla som slutför vård- och omsorgsprogrammet som undersköterskor.

För att stärka samhällsbygget behöver fler äldreboenden byggas. Därför har ett särskilt investeringsstöd till äldreboenden införts. Bristen på äldreboenden ska aldrig vara ett skäl till att äldre inte får det stöd hen behöver.

Vi vill införa en fast omsorgskontakt i hemtjänsten för att öka tryggheten och bryta många äldres ensamhet genom ett trygghetspaket för mer social samvaro. Vi vill genomföra en satsning på idrott och friluftsliv för äldre och öka stödet till frivilligorganisationer så som pensionärsorganisationer, studieförbund och kulturföreningar. Så kan fler aktiviteter anordnas, till exempel matlag, promenader, konserter, sommarkollo för äldre och studiecirklar.

Människors arbete är det som bygger samhället starkt och den som jobbat ett långt arbetsliv ska känna sig trygg med att pensionen och välfärden går att lita på. Därför vill vi att pensionen ska motsvara 70 procent av slutlönen och höja inbetalningarna till pensionssystemet. Vi vill införa ett garantitillägg för de pensionärer som har en låg pension. 

Det här har vi gjort

 • ökat de generella statsbidragen till kommuner och landsting för att höja kvaliteten i välfärden
 • satsat på att öka bemanningen och stärka kompetensen bland personalen
 • satsat på olika aktiviteter för att bryta äldres isolering, inte minst under pandemin
 •  
 • infört ett investeringsstöd för fler äldreboenden
 • gjort öppenvården avgiftsfri för alla äldre än 85 år
 • höjt garantipensionen och bostadstillägget
 • infört ett pensionstillägg på upp till 600 kronor för de pensionärer som har jobbat ett helt yrkesliv men ändå har låg pension
 • förändrat premiepensionen så att den blir säkrare

Uppdaterades senast: