Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

 • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
 • Översätt valda delar till olika språk

Äldre

Sverige ska inte ha några fattigpensionärer

Du som varit med och byggt upp vårt land och med ditt arbete lagt grunden för vår gemensamma välfärd har rätt till trygghet under ålderdomen. Därför har vi höjt pensionerna.

Att fler blir allt äldre och andelen äldre i befolkningen ökar. Att vi får leva längre är en stor framgång för vårt samhälle. Men det ställer också höga krav på vår välfärd. Därför har vi gjort historiskt stora investeringar i kommuner och regioner och vi fortsätter att stärka välfärden.

Socialdemokraterna vill

 • bygga fler äldreboenden och utveckla en jämlik och jämställd äldreomsorg med hög kvalitet i hela landet
 • anställa fler inom äldreomsorgen, förbättra arbetsvillkoren och stärka deras kunskap och kompetens
 • se till att man får 70 procent av sin slutlön i pension. Därför vill vi bland annat höja inbetalningarna till pensionssystemet.

Ett tryggt land att åldras i

Vi vill ha ett hållbart pensionssystem så att både nuvarande och kommande generationer får tillräckliga pensioner. Vi har satt ett tydligt mål om att alla ska få minst 70 procent av slutlönen i pension. Det vill vi uppnå genom att öka inbetalningarna till pensionssystemet. Vi vill att inbetalningarna ökar så att de motsvarar de 18,5 procent som var avsikten när pensionssystemet infördes.

För att möta de ökade behoven som allt fler äldre i befolkningen har vi tillfört resurser för att öka bemanningen och höja kvaliteten inom äldreomsorgen. Vi genomför också en särskild satsning på att öka kunskapen, kompetensen och förbättra arbetsmiljön för personalen.

För att stärka samhällsbygget behöver fler äldreboenden byggas. Därför har ett särskilt investeringsstöd till äldreboenden införts.

Vi vill genomföra en satsning på idrott och friluftsliv för äldre och öka stödet till frivilligorganisationer så som pensionärsorganisationer, studieförbund och kulturföreningar. Så kan fler aktiviteter anordnas, till exempel matlag, promenader, konserter, sommarkollo för äldre och studiecirklar.

Människors arbete är det som bygger samhället starkt och den som jobbat ett långt arbetsliv ska känna sig trygg med att pensionen och välfärden går att lita på.

Det här har vi gjort


 • ökat de generella statsbidragen till kommuner och landsting för att höja kvaliteten i välfärden
 • satsat på att öka bemanningen och stärka kompetensen bland personalen
 • satsat på olika aktiviteter för att bryta äldres isolering, inte minst under pandemin
 • höjt garantipension och bostadstillägget vid flera tillfällen
 • infört trygghetspension, som innebär att den som är över 60 år och som slitit ut sig i jobbet och inte klarar att arbeta ända fram till pensionsåldern, enklare kan få sjukersättning
 • gjort öppenvården avgiftsfri för alla äldre än 85 år
 • infört ett pensionstillägg på upp till 600 kronor för de pensionärer som har de allra lägsta inkomstpensionerna

Uppdaterades senast: