Kärnkraft

En ansvarsfull avveckling för goda elpriser och stärkt konkurrensförmåga

Socialdemokraterna vill att kärnkraften successivt fasas ut med hänsyn till sysselsättning och välfärd och i den takt kärnkraftselen kan ersättas med el från förnybara källor och energieffektivisering. Dock är Sverige idag ett av världens mest kärnkraftberoende länder. Kärnkraften kommer att utgöra en viktig del av vår elproduktion för lång tid framöver. Den ska användas på ett säkert och effektivt sätt.

Socialdemokraterna vill:

 • arbeta för en ordnad övergång där kärnkraften successivt ersätts med förnybar energi och energieffektivisering. Vi ska ha ett väl fungerande och konkurrenskraftigt elsystem även när kärnkraften är borta
 • att Sverige ska ha god tillgång till el med konkurrenskraftiga priser.

Samarbete möjliggör hållbar omställning och stabila villkor

Ett starkt samhälle tar ansvar för att vi har energi i dag och i morgon. Privatpersoner och företag ska vara trygga med att vi har en stabil elleverans med konkurrenskraftiga priser. Sverige har unika förutsättningar för förnybar energi. Energi från vind, vatten och skog har stor potential att byggas ut under lång tid framöver.

Omställning och långsiktiga investeringar i energisystemet kräver samarbete och stabila villkor. Därför är den blocköverskridande överenskommelsen som den socialdemokratiskt ledda regeringen gjorde den 13 maj 2016 ett historiskt och avgörande steg i rätt riktning. Det är en stor och omfattande uppgörelse med målet om 100 % förnybar elproduktion. Det är viktig en pusselbit till vårt hållbara samhällsbygge där vi söker breda samarbeten i frågor som är avgörande för att bygga ett starkt samhälle och ett tryggare Sverige.

Uppdaterades senast:

 1. Farliga ämnen sprids i miljön och i produkter som vi och våra barn kommer i kontakt med. Att minska mängden skadliga kemikalier är en prioriterad miljöfråga för oss socialdemokrater.

  Läs mer om Kemikalier
 2. Vi vill ta oss an uppgiften att klara klimatkrisen genom att modernisera Sverige och ställa om till ett fossilfritt Sverige. Vi har tekniken, kunnandet och viljan. Genom att samla Sverige kan vi bli det första fossilfria välfärdslandet.

  Läs mer om Klimat
 3. Sverige är ett miljöland i framkant. I ett starkare samhälle kan vi klara de svenska miljömålen genom investeringar och nya regler som ger minskade utsläpp av växthusgaser, skyddar den biologiska mångfalden, skapar en giftfri miljö och bättre havsmiljö.

  Läs mer om Miljö
 4. Sverige behöver god tillgång till el med konkurrenskraftiga priser. Vårt land har unika förutsättningar för förnybar energi. Energi från vind, vatten och skog har stor potential att byggas ut under lång tid framöver. Vi socialdemokrater vill se ett land där vi samlas för att utveckla gemensamma lösningar. En stabil energiförsörjning med rimliga priser är viktigt för ett tryggare och starkare samhälle.

  Läs mer om Energi
 5. Hav och sjöar ska klaras från övergödning och försurning. Den biologiska mångfalden säkras i åar och älvar. Gifter och plast ska inte spridas i havet och fiskbestånden vara hållbara. Vårt rena dricksvatten ska ha ökat skydd.

  Läs mer om Havsmiljö
 6. I vårt starka samhälle investerar vi gemensamt i en infrastruktur som fungerar i hela landet. Oavsett var du bor ska det finnas effektiva och hållbara transportlösningar.

  Läs mer om Infrastruktur
 7. Svensk livsmedelsproduktion ska öka. Vi vill stärka konsumenternas rätt till bra information och stoppa matfusket. Det stärker svenskt jordbruk och ger fler jobb på landsbygden.

  Läs mer om Mat
 8. Den svenska skogen är vårt gröna guld som skapar jobb och hållbar tillväxt i hela landet. Men den svenska skogen har också ett unikt naturvärde och ska därför förvaltas i balans mellan naturvård och skogsbruk.

  Läs mer om Skog