Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

Trygghet

Tryggheten ska öka i hela Sverige

Vi ska vända på varenda sten för att bryta segregationen och bekämpa brotten. För att trygghet ska gälla alla. Sverige behöver samlas för att minska klyftorna, bryta segregationen, bekämpa brottsligheten och stärka sammanhållningen i hela landet.

Socialdemokraterna vill

  • skärpa fler straff och bygga ut rättsväsendet. Polis, kriminalvård, åklagare och domstolar ska ha den personal och de verktyg som de behöver för att bekämpa brott. Straffen för gängrelaterad brottslighet ska skärpas.
  • bryta segregationen. Alla ska möta samma tydliga krav och möjligheter att försörja sig på eget arbete. Möjligheterna till bra utbildning, meningsfull fritid, ett första jobb och bostad ska bli fler oavsett var unga växer upp.
  • stoppa nyrekryteringen till gängen. Samhället ska gripa in snabbt och effektivt när unga riskerar att dras in i kriminalitet. Alla unga ska gå i bra skolor och se sina föräldrar gå till jobbet. Sverige stärks när alla är med och bidrar till vår samhällsgemenskap.

Ett Sverige som håller ihop

Människors trygghet och säkerhet är avgörande för att samhället ska hålla ihop. Tryggheten behöver öka i bostadsområden, på sjukhus, tågstationer, på gator och torg. Brottsligheten och otryggheten det leder till utgör ett hot mot hela det demokratiska samhället och ska bekämpas med alla medel.

Vi ska bekämpa brotten, men också brottens orsaker. Poliserna behöver bli fler och bättre rustade i kampen mot brott. Samtidigt behöver det brottsförebyggande arbetet, skolan, socialtjänsten, civilsamhället, stärkas. Det effektivaste sättet att hindra unga människor att välja kriminalitet är att erbjuda något som är bättre: en bra utbildning, något meningsfullt att göra på fritiden, ett första jobb eller möjlighet att flytta hemifrån.

Vi genomför nu reformer för ett tryggare Sverige som sluter klyftorna, stärker välfärden och motverkar segregation och kriminalitet. Vi stöttar de som drabbas hårdast av de ökande priserna genom att tillfälligt höja bostadsbidraget för barnfamiljer och driver på för att stärka ekonomin för de sämst ställda pensionärerna. Vi anställer och utbildar fler poliser, förstärker rättsväsendet, gör satsningar för kortare vårdköer, snabbar på etablering av nyanlända på arbetsmarknaden, och satsar på utsatta skolor. Vi vill att den starka ekonomin ska komma alla till del och stärka sammanhållningen i vårt land.

Det här har vi gjort

  • en historiskt stor satsning på polisen
  • höjt ett 80-tal straff
  • riktat ökade resurser till det skolor som behöver det allra mest

Uppdaterades senast: