Trygghet

Tryggheten ska öka i hela Sverige

Vi ska vända på varenda sten för att bryta segregationen och bekämpa brotten. För att trygghet ska gälla alla. Sverige ska samlas för att minska klyftorna, bryta segregationen, bekämpa brottsligheten och stärka sammanhållningen i hela landet.

Socialdemokraterna vill:

  • investera i fler jobb, bättre skola och en starkare välfärd och socialtjänst
  • stärka hela rättskedjan
  • bygga ut polisen med 10.000 fler polisanställda till år 2024
  • bryta segregationen

Ett Sverige som håller ihop

Människors trygghet och säkerhet är avgörande för att samhället ska hålla ihop. Tryggheten behöver öka i bostadsområden, på sjukhus, tågstationer, på gator och torg. Brottsligheten och otryggheten det leder till utgör ett hot mot hela det demokratiska samhället och ska bekämpas med alla medel.

Vi ska bekämpa brotten, men också brottens orsaker. Poliserna behöver bli fler och bättre rustade i kampen mot brott. Samtidigt behöver det brottsförebyggande arbetet och civilsamhället stärkas. Det effektivaste sättet att hindra unga människor att välja kriminalitet är att erbjuda något som är bättre: en bra utbildning, något meningsfullt att göra på fritiden, ett första jobb eller möjlighet att flytta hemifrån.

Vi genomför nu reformer för ett tryggare Sverige som sluter klyftorna, stärker välfärden och motverkar segregation och kriminalitet. Vi sänker pensionärskatten, höjer barnbidraget, anställer och utbildar fler poliser, förstärker rättsväsendet, gör satsningar för kortare vårdköer, investerar för snabbare etablering av nyanlända på arbetsmarknaden, och satsar på utsatta skolor. Vi vill att den starka ekonomin ska komma alla till del och stärka sammanhållningen i vårt land.

Uppdaterades senast:

Det här har vi gjort:

  • en historiskt stor satsning på polisen
  • stärkt rättsväsende genom höjda anslag till Säkerhetspolisen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Kriminalvården, Tullverket, Statens Institutionsstyrelse och SOS Alarm
  • riktat ökade resurser till det skolor som behöver det allra mest