Gå till innehåll

Föräldraförsäkring

Föräldrar ska inte behöva välja mellan föräldraskap och arbete

Alla barn har rätt till en nära relation med båda sina föräldrar. Varken kvinnor eller män ska behöva välja mellan föräldraskap och arbete. Därför vill Socialdemokraterna förbättra föräldraförsäkringen och införa en familjevecka per år för alla föräldrar.

Socialdemokraterna vill

  • införa en familjevecka per år för alla föräldrar
  • att en successiv höjning av taket i den tillfälliga föräldrapenningen genomförs
  • att föräldraförsäkringen moderniseras så att den fungerar för alla familjekonstellationer
  • att föräldraförsäkringen individualiseras.

En röst på Socialdemokraterna är en röst för ett starkare samhälle, där du som förälder både kan jobba heltid och ha barn

Sverige är ett av de länder i världen där barn har de bästa förutsättningarna att växa upp. Det är resultatet av socialdemokratiska reformer: en generös och flexibel föräldraförsäkring, en förskola av hög kvalitet, barnbidrag till alla barn och kostnadsfri mödra- och barnhälsovård. En generös föräldraförsäkring som ger båda föräldrarna möjlighet att vara föräldraledig med barnen, är grundläggande i ett starkt och tryggt samhälle.

En röst på Socialdemokraterna är en röst för ett starkare samhälle där du som förälder både kan jobba heltid och ha barn – utan att behöva slå knut på dig själv eller gå ner i arbetstid.

Familjevecka

Familjeveckan ger förvärvsarbetande föräldrar bättre möjligheter att stötta sina barn under skolåren genom att kunna vara tillsammans med barnen under lov och studiedagar. Eller genom att få ledigt från arbetet för att delta i sina barns utvecklingssamtal. Förmånen ska lämnas till föräldrar som har barn som är mellan fyra och sexton år gamla när en förälder avstår från förvärvsarbete.

Individualiserad föräldraförsäkring

Barn behöver en nära relation till sina föräldrar. Därför är det viktigt med ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen. Det är fortfarande en majoritet av kvinnorna som tar huvudansvaret för hem och familj. Bristen på jämställdhet blir tydligare när man får barn. Det är kvinnorna som arbetar deltid när barnen är små.

För att öka barnens rätt till sina föräldrar och för att jämställdheten ska föräldraförsäkringen individualiseras och delas i tre delar. Föräldraförsäkringen är idag individuell med möjlighet att avstå dagar till den andra föräldern. Sedan den 1 januari 2016 är 90 dagar reserverade för respektive förälder, dessa dagar kan inte överlåtas. Försäkringen ska på sikt delas i tre lika delar. En tredjedel för vardera föräldern och en tredjedel som båda vårdnadshavarna har möjlighet att ta ut.

Det här har vi gjort

  • reserverat ytterligare en månad för respektive förälder i föräldraledigheten
  • gjort det möjligt för en bonusförälder att ta ut föräldrapenning
  • höjt flerbarnstillägget
  • höjt grundnivån i föräldrapenningen
  • höjt barnbidraget med 200 kr/månaden.