Psykiatri

Kampen mot psykisk ohälsa – en jämlikhetsfråga

Psykisk ohälsa är en av våra största folkhälsoutmaningar. Därför är det hela samhällets ansvar att minska den psykiska ohälsan och utjämna hälsoklyftorna. Så kan vi skapa ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.

Socialdemokraterna vill:

  • öka tillgången till snabba insatser så att människor som behöver hjälp, stöd och vård ska kunna få det tidigare än idag
  • införa screening av barn och ungas psykiska hälsa i skolan, vård utan väntan för barn och unga som mår dåligt, snabbt stöd i mobilen, och rätt stöd vid självmordstankar
  • bygga upp regionala center för kunskapsspridning och utveckling i psykiatrin
  • öka möjligheterna att få hjälp med psykisk ohälsa på vårdcentralerna
  • motverka stress och psykisk ohälsa i arbetslivet genom att skärpa kraven på arbetsgivare och förbättra arbetsskadeförsäkringen och Företagshälsovården.

Vi behöver investera i varandra

Hälsan i Sverige är på många sätt bra, men den psykiska ohälsan ökar. Många unga och äldre lider av psykisk ohälsa. Bland nya sjukskrivningar dominerar psykisk ohälsa. Att vända denna utveckling är en av våra viktigaste samhällsutmaningar.

Vi socialdemokrater ser att det finns brister i dagens system. Den som lider av psykisk ohälsa kan i många fall behöva träffa exempelvis en psykolog på vårdcentralen snarare än en läkare. Det är en av anledningarna till att vi vill förändra vårdgarantin så att du redan inom tre dagar ska kunna få en medicinsk bedömning, av den legitimerade vårdprofession just du behöver träffa.

Allt för många går alldeles för länge utan att få hjälp. Det vill vi förändra och se till att fler får rätt hjälp i tid. Genom tidiga insatser kan också den avancerade psykiatrin avlastas så att de som är i behov av mer avancerad vård och behandling kan få bättre tillgång till den. Arbetslivet behöver bli bättre. Vi vill motverka stress och psykisk ohälsa på jobbet genom att skärpa kraven på arbetsgivare och förbättra arbetsskadeförsäkringen och Företagshälsovården.

Vi behöver investera mer i varandra. I ungas psykiska hälsa, i ett friskare arbetsliv och i att bryta äldres ensamhet. Det kan vi bara göra om vi väljer välfärd före skattesänkningar för dem som tjänar mest.

Uppdaterades senast:

Det här har vi gjort:

  • ökade satsningar på skolhälsovård och ungdomsmottagningar så att fler unga kan få hjälp tidigt
  • ökat satsningar riktat till den barn- och ungdomspsykiatriska vården (BUP) och på psykisk hälsa med fokus på första linjens psykiatri för barn och unga samt psykiatrisk vård för vuxna samt förbättrat tillgången till vård för att motverka ohälsa hos barn och unga i gruppen asylsökande och nyanlända
  • förstärkt vårdgarantin som bland annat ska göra att den som behöver träffa en psykolog på vårdcentralen ska få göra det snabbare än idag.