Valberedningen

Socialdemokraternas partikongress 2017 har valt ledamöter och suppleanter till valberedningen.

Ordinarie ledamöter

 • Elvy Söderström, Västernorrland (sammankallande)
  Länk till pressbild Elvy Söderström
 • Andreas Svahn, Örebro
 • Carina Ohlsson, Skaraborg
 • Kalle Sandström, Blekinge
 • Agneta Gille, Uppsala
 • Anders Karlsson, Skåne
 • Ann-Marie Johansson, Jämtland
 • Jörgen Hellman, Fyrbodal
 • Katarina Berggren, Stockholms län
 • Leif Pettersson, Norrbotten
 • Dag Larsson, Stockholm

Suppleanter

 • Conny Kristenssen Grahnström, Gotland
 • Mathias Tegnér, Stockholms län
 • Caroline Helmersson-Olsson, Södermanland
 • Thomas Riste, Värmland
 • Mirja Räihä, Stockholm
 • Johan Andersson, Östergötland