Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

 • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
 • Översätt valda delar till olika språk

Valberedningen

Socialdemokraternas partikongress 2021 har valt ledamöter och ersättare till valberedningen.

Ordinarie ledamöter

 • Britt Bohlin, Fyrbodal (sammankallande)
 • Ann-Marie Johanson, Jämtlands län
 • Niklas Säwén, Västernorrland
 • Katarina Berggren, Stockholms län
 • Anders Karlsson, Skåne
 • Kalle Sandström, Blekinge
 • Jörgen Hellman, Fyrbodal
 • Carina Ohlsson, Skaraborg
 • Andreas Svahn, Örebro län
 • Agneta Gille, Uppsala län
 • Dag Larsson, Stockholm

Ersättare

 • Caroline Helmersson Ohlsson, Södermanland
 • Maria Ward, Skåne (nyval)
 • Åsa Karlsson Björnmarker, Kronoberg
 • Mirja Räihä, Stockholm
 • Gunilla Carlsson, Göteborg
 • Johan Andersson, Östergötland
 • Mathias Bohman, Stockholms län
 • Tomas Riste, Värmland
 • Filip Reinhag, Gotland
 • Carina Blank, Gävleborg
 • Hans Unander, Dalarna

Uppdaterades senast: