Gå till innehåll

Infrastruktur

Sverige ska ha en infrastruktur som går att lita på

I vårt starka samhälle investerar vi gemensamt i en infrastruktur som ska fungera i hela landet. Oavsett var du bor ska det finnas pålitliga och hållbara transportlösningar

Socialdemokraterna vill

  • bygga en bra infrastruktur i hela Sverige. Vägar, järnvägar, flyg, sjöfart och kollektivtrafik ska fungera i hela landet
  • investera cirka 900 miljarder kronor i infrastrukturen fram till år 2033. Det är 176 miljarder mer än i den förra nationella planen
  • satsa 500 miljoner per år på vägar på landsbygden
  • bygga nya stambanor i södra och norra Sverige
  • ha säkrare trafik och schyssta villkor inom transportbranschen

En fungerande infrastruktur är en viktig del i ett starkt samhälle

Sverige ska hålla ihop och det ska vara möjligt att bo, leva, och verka i alla delar av landet. En förutsättning för det är väl fungerande person- och godstransporter. Vare sig det gäller vägar, järnvägar, sjöfart, flyg- eller kollektivtrafik. Vi vill se ett Sverige där klyftorna mellan stad och land byggs bort.

Sverige ska fortsätta att vara ett ledande land när det gäller tillgången till snabbt bredband. Ett snabbt bredband och en pålitlig mobiltäckning är ett måste för att människor och företag ska kunna leva och bo i hela landet. Sverige ska också vara ledande när det gäller innovationer och digital infrastruktur.

För att Sverige ska stå starkt i framtiden och för att vi ska kunna skapa nya jobb, välstånd och minska vår klimatpåverkan måste vi ha en infrastruktur som fungerar och som går att lita på. I infrastrukturpropositionen som den socialdemokratiskt ledda regeringen la fram i april 2021, uppgår den ekonomiska ramen till ungefär 900 miljarder kronor fram till år 2033. Det är en ökning med 176 miljarder jämfört med den förra planen. Investeringarna fördelas över hela landet, från norr till syd i stad och landsbygd. Så fortsätter vi att bygga ett starkare samhälle.

För oss är det självklart att hela Sverige ska leva. På landsbygden är väl underhållna vägar av särskilt stor betydelse, därför vill vi utöka satsningarna på vägar på landsbygden.

Transportsystemet behöver bli mer hållbart. Laddinfrastrukturen för elbilar blir allt viktigare för varje dag som går och vi vill fortsätta satsningarna för en snabb utbyggnad på laddstolpar i hela landet. Den räckviddsångest som elbilsförare känner ibland vill vi bygga bort genom fler möjligheter till batteriladdning runt om i landet.

Inte någon ska dö i trafiken. Därför har vi bland annat infört ett förbud mot att hålla i mobiltelefonen när man kör bil och beslutat om alkobommar i de svenska färjehamnarna. Vi har även gjort en nystart för nollvisionen som innebär att Sverige växlar upp trafiksäkerhetsarbetet.

Transportsektorn ska kännetecknas av ordning och reda. Vi har skärpt lagstiftningen för att stoppa de åkerier som systematiskt använder sig av dumpade löner och kör med bristande trafiksäkerhet. Vi har infört sanktionsavgifter, höjt böterna för brott mot kör- och vilotider och gett polisen möjlighet att låsa fast de lastbilar som bryter mot de lagar och regler som vi har i Sverige.

Det här har vi gjort

  • satsat miljarder på infrastruktur i hela landet
  • gjort riktade satsningar för underhåll av vägar och järnvägar och bättre kollektivtrafik på landsbygden
  • storsatsat på järnvägen, återinfört nattågsavgångar och påbörjat satsningen på nattåg till Europa och förbättrat järnvägsunderhållet
  • förbjudit handhållen mobil under bilkörning
  • Skapat bättre förutsättningar för yrkestrafiken genom att mångdubbla antalet laddpunkter för elbilar och bygger ut laddinfrastrukturen för att påskynda elektrifieringen av tunga vägtransporter inom de mest trafikerade områdena

Uppdaterades senast: