Infrastruktur

Sverige ska ha en infrastruktur som går att lita på

I vårt starka samhälle investerar vi gemensamt i en infrastruktur som fungerar i hela landet. Oavsett var du bor ska det finnas effektiva och hållbara transportlösningar.

Socialdemokraterna vill:

  • bygga en bra infrastruktur i hela Sverige. Vägar, järnvägar, flyg och kollektivtrafik ska fungera i hela landet
  • investera cirka 900 miljarder kronor på infrastrukturen fram till år 2033. Det är 176 miljarder mer än den tidigare nationella planen
  • satsa 500 miljoner per år på vägar i landsbygd
  • bygga nya stambanor för höghastighetståg
  • ha säkrare trafik och schyssta villkor inom transportbranschen

En fungerande infrastruktur är en viktig del i ett starkare samhälle

Sverige ska hålla ihop och det ska vara möjligt att bo, leva, och verka i alla delar av landet. En förutsättning för detta är väl fungerande person- och godstransporter. Vare sig det gäller vägar, järnvägar, flyg- eller kollektivtrafik. Vi vill se ett Sverige där klyftorna mellan stad och land byggs bort.

För att Sverige ska stå starkt i framtiden och vi ska kunna skapa nya jobb, välstånd och minska vår klimatpåverkan måste vi ha en infrastruktur som fungerar och som går att lita på. I infrastrukturpropositionen som den socialdemokratiskt ledda regeringen la fram i april 2021 uppgår den ekonomiska ramen till ungefär 900 miljarder kronor fram till år 2033. Det är en ökning med 176 miljarder jämfört med föregående plan. Investeringarna fördelas över hela landet, från norr till syd och både i stad och landsbygd. Så fortsätter vi bygga ett starkare samhälle.

För oss är det självklart att hela Sverige ska leva. På landsbygden är väl underhållna vägar av särskild vikt. Därför vill vi utöka satsningarna på vägar på landsbygden.

Transportsystemet behöver bli mer hållbart. Laddinfrastrukturen för elbilar blir allt viktigare för varje dag, och vi vill fortsätta de nuvarande satsningarna för en snabb utbyggnad av laddstolpar i hela landet. Den räckviddsångest som elbilsförare ibland känner vill vi bygga bort genom fler möjligheter till batteriladdning runt om i landet.

Ingen ska dö i trafiken. Därför har vi bland annat infört förbud mot handhållen mobil vid bilkörning, beslutat om alkobommar i de svenska färjehamnarna. Vi har gjort en nystart för nollvisionen som innebär att Sverige växlar upp trafiksäkerhetsarbetet.

Transportsektorn ska kännetecknas av ordning och reda. Vi har skärpt lagstiftningen för att stoppa de åkerier som idag systematiskt använder sig av dumpade löner och kör med bristande trafiksäkerhet. Vi har infört sanktionsavgifter, höjt böterna för brott mot kör- och vilotider gett polisen möjlighet att klampa lastbilar som bryter mot de lagar och regler vi har i Sverige.

Uppdaterades senast:

Det här har vi gjort:

  • satsat miljarder på infrastruktur i hela landet
  • gjort riktade satsningar för underhåll av vägar och bättre kollektivtrafik på landsbygden
  • storsatsat på järnvägen och återinfört nattågsavgångar, påbörjat satsning för nattåg till Europa och förbättrat järnvägsunderhållet
  • förbjudit handhållen mobil under bilkörning
  • Skapat bättre förutsättningar för yrkestrafiken genom att mångdubblat antalet laddpunkter för elbilar och bygger ut laddinfrastrukturen för att påskynda elektrifieringen av tunga vägtransporter inom de mest trafikerade områdena