Hemlöshet

En bostadspolitik för alla

Hemlöshet är den yttersta formen av fattigdom och social utsatthet. Rätten till bostad är en grundläggande del av välfärden.

Socialdemokraterna vill:

  • förbättra missbrukarvården och stärka psykiatrin. Ambitionen måste vara att ingen ska vara hemlös
  • bryta arbetslösheten och få fler människor i arbete. Vi har ett mål som är viktigare än alla andra: Till år 2020 ska Sverige öka antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin så mycket att vi når lägst arbetslöshet i EU
  • bygga fler studentbostäder och små hyreslägenheter

I vårt starka samhälle har alla ett tryggt boende

Hemlöshet kan ha ekonomiska och/eller sociala orsaker. Det är dock ytterst en fråga om tillgång till bostad och vi socialdemokrater ser bostadspolitiken som ett grundläggande redskap för att utjämna klyftor i samhället.

Antalet vräkningar som drabbar barn minskar men många barnfamiljer har svårt att etablera sig på bostadsmarknaden. De tillfällen där socialtjänsten tillhandahåller tillfälliga bostäder åt hemlösa personer blir fler. Många av dem som står hemlösa lider av psykisk ohälsa och/eller missbruk. Men det blir också allt vanligare att personer utan behov av annat socialt stöd står utan bostad. Man kommer helt enkelt inte in på bostadsmarknaden. Ibland handlar det om att man inte uppfyller de allt hårdare kraven för att få ett hyreskontrakt eller kan ta ett lån på banken. Kommunernas allmännyttiga bostadsföretag kan spela en viktig roll i arbetet mot att motverka hemlöshet.

En väl utbyggd generell välfärd med arbete, bra och billiga bostäder, boendestöd, rehabilitering och bra vård är viktigt för att förebygga hemlöshet. Vi säger nej till högerns marknadshyror - som skulle innebära chockhöjda hyror - och privatiseringar av allmännyttan. Bara så kan vi bygga ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige – där vi ställer krav på varandra och hjälps åt.

Uppdaterades senast:

Det här har vi gjort:

  • inlett en stor byggoffensiv med målet om 250 000 nya bostäder till år 2020
  • infört ett särskilt stöd för att bygga bostäder åt äldre
  • infört investeringsstöd till att bygga nya små, klimatsmarta och billiga hyresrätter
  • förbättrat bostadsbidraget.