Skatter

För att finansiera det vi tillsammans har nytta av

Vi vill se ett starkare samhälle med mer resurser till skolan och vården, högre pensioner och en kompromisslös kamp mott brotten och dess orsaker. Framtidsinvesteringar går före stora skattesänkningar. Så bygger vi ett tryggare Sverige.

Socialdemokraterna vill:

 • att nya resurser till välfärden går före skattesänkningar och skattesubventioner
 • att progressiviteten i skattesystemet vårdas
 • att skatteklyftan mellan pensionärer och löntagare avskaffas
 • att skattefusk och skatteundandragande bekämpas
 • att en blocköverskridande skattereform kommer till stånd

Skatt ska betalas efter bärkraft och välfärd fördelas efter behov

Skatter behövs för att kunna finansiera det vi tillsammans har nytta av. Sverige har stora behov av investeringar i järnvägar, vägar, bostäder, utbildning och forskning. Polisen och tryggheten mot brott behöver förstärkas. Insatserna mot skatte- och bidragsfusk ska utökas. Den kommunala skatteutjämningen och statsbidragen till kommunsektorn är viktiga för att hålla ned landstings- och kommunalskatterna. Vi Socialdemokrater prioriterar fler anställda i välfärden framför skattesänkningar.

Sverige har under S-ledda regeringar arbetat upp en stark ekonomi vilket vi har nytta av när de ekonomiska konsekvenserna av covid-19 hanteras. Den styrkan vill vi också använda till att bygga ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige. Vi vill se en mer rättvis fördelning av skatterna och driva en aktiv jobbpolitik. Skatteskillnaden mellan ålderspensionärer och löntagare avskaffas. Vi tycker att det är viktigt att hushållen vet vad som gäller och kan planera sin vardagsekonomi långsiktigt. Sverige skulle behöva en ny skattereform. Om vi säger nej till sänkta skatter som går ut över sjukvård, äldreomsorg och skola kan Sverige uträtta stordåd också i framtiden. Den svenska modellen ska utvecklas, inte avvecklas.

Uppdaterades senast:

Det här har vi gjort:

 • Tagit bort skatteklyftan mellan pension och lön för personer över 65 år, klyftan är helt borta från 2023.
 • Sänkt skatten för boende i glest befolkade områden med runt 1 650 kronor per år för att värna landsbygden.
 • Infört en skattereduktion på runt 1 500 kronor per år med fokus på låg- och medelinkomsttagare.
 • Tagit steg för att ta bort skatteklyftan för personer med sjuk- eller aktivitetsersättning.
 • Gjort skatten mer rättvis mellan svenska löntagare och personal som hyrs in från utlandet.
 • Genomfört åtgärder för att förhindra och försvåra skattefusk som t.ex. högre krav för skatterådgivare, kontroll över huvudmän, land-för-land-rapportering från multinationella företag, EUs svarta lista, förstärkta resurser till Skatteverket och mycket mer.