Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

 • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
 • Översätt valda delar till olika språk

Skatter

För att finansiera det vi tillsammans har nytta av

Vi vill se ett starkare samhälle med mer resurser till skolan och vården, högre pensioner, klimatsatsningar och en kompromisslös kamp mot brotten och dess orsaker. Framtidsinvesteringar går före stora skattesänkningar. Vårt Sverige kan bättre.

Socialdemokraterna vill

 • att nya resurser till välfärden går före skattesänkningar och skattesubventioner
 • att progressiviteten i skattesystemet vårdas
 • att skatteklyftorna i inkomstbeskattningen avskaffas
 • att skattefusk och skatteundandragande bekämpas
 • att en blocköverskridande skattereform kommer till stånd
 • inte återinföra fastighetsskatten.

Skatt ska betalas efter bärkraft och välfärd fördelas efter behov

Skattesystemet ska utformas för att främja tillväxt, investeringar och konkurrenskraft, samtidigt som det bidrar till att öka jämlikheten. Skattesystemets överordnade syfte är att finansiera välfärden. Skatt ska betalas efter bärkraft och beskattningen av kapital bör därför öka. Dessa mål stärker varandra – jämlikhet är både mer rättvist och gynnar utveckling.

Genom att fler jobbar ökar skatteintäkterna samtidigt som de offentliga utgifterna minskar. Vår högsta prioritet är därför att få fler i arbete. Skattefinansierad förskola, fritids och äldreomsorg gör att fler, i synnerhet kvinnor, kan kombinera familj- och yrkesliv. Skattefinansierade utbildningsinvesteringar höjer produktiviteten och förbättrar matchningen på arbetsmarknaden. Skatteuttaget möjliggör på så sätt ett högt arbetskraftsdeltagande och ett högt välstånd.

Fler anställda i välfärden går före skattesänkningar

Skatter behövs för att kunna finansiera det vi tillsammans har nytta av. Sverige har stora behov av olika investeringar. Polisen och tryggheten mot brott behöver förstärkas. Insatserna mot skatte- och bidragsfusk ska utökas. Den kommunala skatteutjämningen och statsbidragen till kommunsektorn är viktiga för att hålla ned regions- och kommunalskatterna. Vi socialdemokrater prioriterar fler anställda i välfärden framför skattesänkningar.

Sverige har under S-ledda regeringar arbetat upp en stark ekonomi. Den styrkan vill vi använda så att vårt Sverige kan bättre. Vi vill se en mer rättvis fördelning av skatterna och driva en aktiv jobbpolitik. Skatteskillnaden mellan ålderspensionärer och löntagare har avskaffats. Vi tycker att det är viktigt att hushållen vet vad som gäller och kan planera sin vardagsekonomi långsiktigt. Sverige behöver en ny skattereform.

S vill inte återinföra fastighetsskatten

För att trygga välfärdens långsiktiga finansiering måste vårt skattesystem ha hög legitimitet och bred folklig förankring. Arvs- och gåvoskatter saknar sådan legitimitet och bör inte återinföras. Detsamma gäller den gamla fastighetsskatten som skapade stor osäkerhet för människors boendesituation. Kritiken mot fastighetsskatten handlar sällan om viljan att bidra till det gemensamma, utan om rädslan för att behöva lämna sitt hem eller få mycket högre bostadskostnader. Vi socialdemokrater vill därför inte att fastighetsskatten återinförs.

Det här har vi gjort

 • tagit bort skatteklyftan mellan pension och lön för personer över 65 år, klyftan är helt borta från 2023
 • under valperioden sänkt skatten för boende i glest befolkade områden för att värna landsbygden och infört en skattereduktion med fokus på låg- och medelinkomsttagare
 • tagit ett avgörande steg för att ta bort skatteklyftan för personer med sjuk- eller aktivitetsersättning. Det högerkonservativa blockets ändring i budgeten för 2022 gjorde att klyftan inte helt slöts
 • gjort skatten mer rättvis mellan svenska löntagare och personal som hyrs in från utlandet
 • genomfört åtgärder för att förhindra och försvåra skattefusk och felaktig folkbokföring, inte minst genom förstärkta resurser till Skatteverket.
 • Föreslagit en bankskatt på bankernas övervinster där pengarna skulle gå tillbaka till hushållen.
 • Föreslagit ett reformerat rotavdrag för lägre elräkningar.
 • Föreslagit en rättvis skattesänkning för vanligt folk.

Håller du med oss?
Vill du se till att det här blir verklighet?

Engagera dig nu och Bli medlem!

Uppdaterades senast: