Gå till innehåll

Bränslepriser

För vanligt folk och för klimatomställningen

Bensinpriset och dieselpriset påverkar vardagsekonomin för många människor, inte minst för de i glesbygden som saknar kollektivtrafik och som därför måste köra bil långa sträckor. Priset på drivmedel måste vara rimligt, så att vanligt folk som är beroende av bilen har råd att tanka – samtidigt som vi behåller våra höga klimatambitioner.

Socialdemokraterna vill

 • göra oss mindre beroende av fossila bränslen och därmed öka vårt självbestämmande
 • att det ska vara enkelt att tanka och ladda, oavsett var man bor
 • vi vill se en fossilfri fordonsflotta 2030
 • snabba på elektrifieringen av Sverige
 • stötta hushållen när priserna stiger på grund av Rysslands olagliga invasion av Ukraina.

Genom ett minskat beroende av fossila bränslen ökar vi vårt självbestämmande

Priserna på bränsle har gått upp på grund av Putins invasion av Ukraina, samt på grund av Rysslands agerande redan innan invasionen. Vi behöver därför bli mindre beroende av vad som sker i omvärlden. Genom att bli mindre beroende av fossila bränslen ökar vi vårt självbestämmande. Det är dessutom bra för klimatet.

Vi vill se en fossilfri fordonsflotta 2030 och för att komma dit har vi bland annat infört ett så kallat bonus malus-system, som innebär att miljöanpassade fordon med relativt låga utsläpp av koldioxid premieras med en bonus, medan fordon med relativt höga utsläpp av koldioxid får högre skatt. Därtill pågår ett omfattande arbete på alla plan för att snabba på elektrifieringen av Sverige.

Det här har vi gjort

 • vi vill pausa BNP-indexeringen av drivmedelsskatterna för år 2021 och 2022
 • vi har sänkt bränsleskatterna med 1,80 kronor vid pump, ner till EU:s miniminivå för diesel. Skattesänkningen trädde ikraft den 1 maj. Utöver det har regeringen föreslagit en drivmedelskompensation till alla bilägare om 1000 kronor, eller 1500 om man bor i något av stödområdena
 • för att hålla tillbaka ytterligare prisökningar vill vi pausa nivåerna i reduktionsplikten för nästa år på årets nivåer. Samtidigt är reduktionsplikten ett av våra viktigaste verktyg för att få ner utsläppen och minska vårt beroende av utländsk olja. Med mer biodrivmedel och mer svenskt i tanken stärks vårt oberoende och utsläppen sjunker
 • vi föreslår ett nytt reseavdrag som är färdmedelsneutralt och avståndsbaserat. Det har bättre landsbygdsprofil och gynnar både de som kan åka kollektivt och de som tar bilen. skattereduktionen höjs till motsvarande 25 kronor milen, jämfört med dagens 18,50. Den statliga milersättningen kommer att höjas till samma nivå
 • vi har gett anslag på 75 miljoner kronor per år för stöd till bensinmackar i glesbygd under 2022 och 2023
 • genom Klimatklivet har vi bidragit till att Sverige fått 65 000 nya laddstolpar varav 10 800 publika.