Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

 • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
 • Översätt valda delar till olika språk

Bränslepriser

Höga klimatambitioner, rimliga drivmedelspriser

Bensinpriset och dieselpriset påverkar vardagsekonomin för många människor, inte minst för dem som bor i glesbygden som saknar kollektivtrafik och därför måste köra bil långa sträckor. Priset på drivmedel måste vara rimligt, så att vanligt folk som är beroende av bilen, har råd att tanka – samtidigt som vi behåller våra höga klimatambitioner.

Socialdemokraterna vill

 • göra oss mindre beroende av fossila bränslen och därmed öka vårt självbestämmande
 • se en fossilfri fordonsflotta 2030
 • snabba på elektrifieringen av Sverige med dubbelt så många publika laddstolpar för elbilar till 2030 och mer enhetlig hantering av laddare och appar för elbilsanvändare
 • reformera reseavdraget. Reseavdraget behöver bli bättre och enklare, och omfatta fler. Vi socialdemokrater vill fullfölja den största reformen av reseavdraget på flera decennier
 • stötta hushållen när priserna stiger på grund av Rysslands olagliga invasion av Ukraina.

Genom ett minskat beroende av fossila bränslen ökar vi vårt självbestämmande

Priserna på bränsle har gått upp på grund av Putins invasion av Ukraina, samt på grund av Rysslands agerande redan innan invasionen. Vi behöver därför bli mindre beroende av vad som sker i omvärlden. Genom att bli mindre beroende av fossila bränslen ökar vi vårt självbestämmande. Det är dessutom bra för klimatet.

Vi vill se en fossilfri fordonsflotta 2030 och för att komma dit har vi bland annat infört ett så kallat bonus malus-system, som innebär att miljöanpassade fordon med relativt låga utsläpp av koldioxid premieras med en bonus, medan fordon med relativt höga utsläpp av koldioxid får högre skatt. Därtill pågår ett omfattande arbete på alla plan för att snabba på elektrifieringen av Sverige.

Det här har vi gjort

 • pausat BNP-indexeringen av drivmedelsskatterna för år 2021 och 2022. Inför nästa år föreslår vi att helt pausa indexeringen, alltså både BNP och KPI-indexeringen.
 • den socialdemokratiska regeringen sänkte bränsleskatterna med 1,80 kronor, ner till EU:s miniminivå för diesel. Förutom en permanent skattesänkning om 50 öre genomförde vi även en tillfällig skattesänkning på 1,30 kronor per liter. Skattesänkningarna trädde ikraft den 1 maj.
 • vi har sänkt bränsleskatterna med 1,80 kronor, ner till EU:s miniminivå för diesel. Förutom en permanent skattesänkning om 50 öre genomförde vi även en tillfällig skattesänkning på 1,30 kronor per liter. Skattesänkningarna trädde ikraft den 1 maj. Utöver det föreslog regeringen en drivmedelskompensation till alla bilägare om 1 000 kronor, eller 1 500 om man bor i något av stödområdena. Detta förslag röstades ner i riksdagen våren 2022.
 • för att hålla tillbaka ytterligare prisökningar pausar vi nivåerna i reduktionsplikten för nästa år på årets nivåer. Samtidigt är reduktionsplikten ett av våra viktigaste verktyg för att få ner utsläppen och minska vårt beroende av utländsk olja. Med mer biodrivmedel och mer svenskt bränsle i tanken stärks vårt oberoende och utsläppen sjunker
 • vi föreslår ett nytt reseavdrag som är färdmedelsneutralt och avståndsbaserat. Det har bättre landsbygdsprofil och gynnar både de som kan åka kollektivt och de som tar bilen. Skattereduktionen höjs till motsvarande 25 kronor milen, jämfört med dagens 18,50. Den statliga milersättningen kommer att höjas till samma nivå
 • vi har gett anslag på 75 miljoner kronor per år för stöd till bensinmackar i glesbygd under 2022 och 2023
 • genom Klimatklivet har vi bidragit till att Sverige fått 65 000 nya laddstolpar varav 10 800 publika.

Uppdaterades senast: