Gå till innehåll

EU

Ett EU för medborgarna

Europeiska unionen är i första hand ett projekt för fred och frihet – på mellanstatlig grund. Sverige har dragit nytta av den inre marknaden, handelsavtal och den fria rörligheten, något som har lett till fler jobb och en starkare tillväxt. Genom vårt medlemskap i EU kan vi också påverka utvecklingen för ett mer jämlikt och grönt Europa. Genom samarbetet bygger vi ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.

Socialdemokraterna vill

  • att fler européer ska ha ett arbete att gå till
  • se ett socialt Europa där alla får ta del av tillväxt och utveckling
  • fortsätta riva handelshinder och dra nytta av den fria rörligheten för varor och tjänster
  • arbeta för att EU ska bli bäst i världen på digitalisering
  • att EU tar en ledarroll i världen med en ambitiös klimat- och miljöpolitik
  • att EU stärker sitt säkerhetssamarbete
  • upprätta en gemensam, ansvarsfull och solidarisk flykting- och migrationspolitik i EU.

Ett EU för medborgarna

Vi ska vara med och driva EU med fokus på frågor som jobb, ekonomi, en rättvis arbetsmarknad, migration, miljö- och klimat och inte minst fred och säkerhet.

Omvärldsläget just nu understryker behovet av ett starkt och enigt EU som kan bidra till att främja fred och säkerhet, såväl i vår del av världen som globalt. Beslut om våra egna säkerhetspolitiska vägval fattar vi dock nationellt och suveränt. Men för att uppnå målen om frihet, oberoende och demokrati är gemenskapen inom EU nödvändig. Unionen är Sveriges viktigaste utrikes- och säkerhetspolitiska arena.

Miljö-, energi- och klimatfrågorna är centrala områden där EU kan spela en helt avgörande roll. För att bromsa den globala uppvärmningen måste EU ta en ledarroll i världen när andra står tillbaka. När Europas ekonomier nu återstartar efter pandemin ska ekonomisk tillväxt och klimatomställning gå hand i hand. Det kräver nya gröna investeringar inom hela EU.

EU:s inre marknad och den fria rörligheten har varit en motor för tillväxten och utvecklingen i Europa. Mer än 70 procent av Sveriges export går till EU:s marknad – export som skapat jobb och tillväxt i Sverige. Om företag i Europa även i framtiden ska vara konkurrenskraftiga måste vi fortsätta att riva handelshinder och dra nytta av den fria rörligheten för varor och tjänster. Detta måste kompletteras med stärkta rättigheter för medborgarna med en lön som går att leva på och schyssta arbetsvillkor.

EU behöver också bli mer jämställt. Alltför många kvinnor står idag utanför arbetsmarknaden och en alltför stor andel av viktiga positioner inom EU:s institutioner innehas av män. En bättre jämställdhet är ett mål i sig själv, men skulle också leda till en ökad tillväxt om fler kom i arbete.

I det nya omvärldsläget är EU viktigare än någonsin för Sveriges säkerhet och vi vill se ett förstärkt samarbete på mellanstatlig grund. EU ska kunna agera snabbare och mer beslutsamt inför eventuella kriser och stimulera investeringar och innovationer för att utveckla vår beredskap. Sverige ska driva på för att EU:s krishanteringssystem ska utvecklas så att kommande kriser kan hanteras bättre.

Samarbetet inom vår union bygger på att alla medlemsstater respekterar våra grundläggande värderingar: frihet och demokrati, respekt för mänskliga rättigheter, jämlikhet, jämställdhet och tolerans. Att en medlemsstat följer de grundläggande demokratiska principerna är en förutsättning för att ta del av våra gemensamma EU-medel.

För att alla medlemsstater ska ta ansvar för att ta emot människor på flykt måste vi få till ett nytt asylsystem inom EU.

Läs mer om vad våra representanter i Europarlamentet arbetar med: http://sieuropaparlamentet.se/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterades senast: