Gruppledare

Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen samt riksdagens utskott.

Gruppledare Socialdemokraterna i riksdagen

Gruppledare riksdagens utskott