Kemikalier

Minska farliga kemikalier

Farliga ämnen sprids i miljön och i produkter som vi och våra barn kommer i kontakt med. Att minska mängden skadliga kemikalier är en prioriterad miljöfråga för oss socialdemokrater.

Socialdemokraterna vill:

  • att Sverige går före och inför förbud mot farliga kemikalier
  • införa skatter som minskar användningen av farliga kemikalier
  • driva på EU för skärpta kemikalielagarna
  • göra platser där barn vistas dagligen, till exempel förskolor och skolor, giftfria

Minska farliga kemikalier för ett tryggare Sverige

Nya kemikalier ska bara tillåtas om de är bevisat ofarliga. Kemikalier ska bytas ut mot mindre farliga alternativ. Särskilt viktigt är att minska miljö- och hälsoriskerna med ämnen som vi kommer i kontakt med i vår vardag - t.ex. i mat, dricksvatten, kosmetika, kläder, skor och leksaker. Speciellt i barnens miljöer. Mikroplaster sprids idag från olika källor till havet.

I ett starkare samhälle ska tuffa miljöregler skapa trygghet. Därför vill vi se ett bättre kemikalieregelverk i EU. Sverige kan visa vägen genom att besluta om nationella förbud av farliga kemikalier. Hormonstörande ämnen ska inte drabba människor och miljö. Ämnen som liknar varandra ska behandlas i grupp. Tungmetaller och andra skadliga ämnen ska begränsas eller bytas ut. Reglerna måste ta hänsyn kombinationseffekter av farliga ämnen.

Vi har skapat ett tryggare Sverige genom att öka resurserna för att sanera farlig mark och förstärka kemikalieinspektionens tillsyn av produkter som vi dagligen kommer i kontakt med.

Uppdaterades senast:

Det här har vi gjort:

  • gett mer pengar till Kemikalieinspektionens tillsyn och kraftigt ökade anslag för sanering av förorenad mark
  • förbjudit bisfenol A i vattenrör och förbjudit mikroplatser i kosmetika
  • infört en skatt på farliga kemikalier i elektronik
  • vi har framgångsrikt påverkat EU att förbjuda bly i vissa konsumentprodukter.
  • tillsatt en utredning som lämnat förslag på hur en skatt på skadliga kemikalier i kläder och skor kan utformas