Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

 • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
 • Översätt valda delar till olika språk

Kemikalier

Minska farliga kemikalier

Farliga ämnen sprids i miljön och i produkter som vi och våra barn kommer i kontakt med. Att minska mängden skadliga kemikalier är en prioriterad miljöfråga för oss socialdemokrater.

Socialdemokraterna vill

 • att Sverige går före och inför förbud mot farliga kemikalier
 • införa skatter som minskar användningen av farliga kemikalier
 • driva på EU för skärpta kemikalielagarna
 • göra platser där barn vistas dagligen, till exempel förskolor och skolor, giftfria.

Minska farliga kemikalier för ett tryggare Sverige

Nya kemikalier ska bara tillåtas om de är bevisat ofarliga. Kemikalier ska bytas ut mot mindre farliga alternativ. Särskilt viktigt är att minska miljö- och hälsoriskerna med ämnen som vi kommer i kontakt med i vår vardag – till exempel i mat, dricksvatten, kosmetika, kläder, skor och leksaker. Speciellt i barns miljöer. Mikroplaster sprids idag från olika källor till havet.

I ett starkare samhälle ska tuffa miljöregler skapa trygghet. Därför vill vi se ett bättre kemikalieregelverk i EU. Sverige kan visa vägen genom att besluta om nationella förbud av farliga kemikalier. Hormonstörande ämnen ska inte drabba människor eller miljön. Ämnen som liknar varandra ska behandlas i grupp. Tungmetaller och andra skadliga ämnen ska begränsas eller bytas ut. Regler måste ta hänsyn kombinationseffekter olika farliga ämnen.

Vi har skapat ett tryggare Sverige genom att öka resurserna för att sanera farlig mark och förstärka kemikalieinspektionens tillsyn av produkter som vi dagligen kommer i kontakt med.

Det här har vi gjort

 • att minska förekomsten av farliga kemikalier i vår vardag är en högt prioriterad fråga för Socialdemokraterna. Eftersom kemikalier sprids både via luft, vatten och produkter behöver arbetet ske systematiskt och på alla nivåer. Den ökande e-handeln ger nya utmaningar när det gäller kontrollen av kemikalier i varor
 • för att säkerställa en fortsatt hög ambition inom kemikalieområdet, såväl nationellt som inom EU och globalt, föreslår regeringen att Kemikalieinspektionen får ett tillskott på 25 miljoner kronor per år under 2023 och 2024
 • regeringen föreslår en satsning med flera åtgärder för att minska spridningen av PFAS, som är en förkortning av per-och polyfluorerade alkylsubstanser, om totalt 25 miljoner kronor år 2022. Regeringen vill genom satsningen öka åtgärdstakten för sanering av områden som förorenats av PFAS, stödja teknikutvecklingen och få tillstånd mer forskning på området för att fylla de kunskapsluckor som fortfarande finns
 • förbjudit bisfenol A i vattenrör och förbjudit mikroplatser i kosmetika
 • infört en skatt på farliga kemikalier i elektronik
 • påverkat EU att förbjuda bly i vissa konsumentprodukter
 • tillsatt en utredning som lämnat förslag på hur en skatt på skadliga kemikalier i kläder och skor kan utformas.

Uppdaterades senast: