Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

Strömsund Arbetarekommun

Kontakta oss

Box 43
83321 STRÖMSUND


Storgatan 10
83321 STRÖMSUND

sap.stromsund@gmail.com

073-8318808


Facebook

Expedition

Assistent

Evan Roos

Styrelse

Ordförande

Morgan Olsson

morgan_jorm@hotmail.com

+46 70-235 17 79

Medlemsansvarig

Morgan Olsson

morgan_jorm@hotmail.com

+46 70-235 17 79