Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

Partiprogram och riktlinjer

Här kan du läsa våra partiprogram och våra politiska riktlinjer.

Riktlinjer och handlingar från kongressen 2021

Antagna Politiska riklinjer - Vi bygger landet 2021 Pdf, 207.5 kB.

Samtliga handlingar från kongressen 2021 hittas här.

Partiprogram

"Tillsammans kan vi skapa en bättre framtid. Den viktigaste lärdomen av socialdemokratins historia är just detta: samhället går att förändra." Så inleds socialdemokratins nya partiprogram, som antogs av partikongressen 2013.

Partiprogram 2013 Pdf, 331.6 kB.

Hos Arbetarrörelsens arkiv Länk till annan webbplats. och bibliotek hittar du partiprogram från 1897-1990.

Politiska prioriteringar och riktlinjer

Politiska riktlinjer - Trygghet i en ny tid 2017 Pdf, 507.9 kB.

Political guidelines - Security in a new era 2017 Pdf, 515.6 kB.

På Socialdemokraternas 37:e kongress den 3-7 april 2013 beslutade man om politiska prioriteringar: Framtidskontraktet. I framtidskontraktet framgår det att de politiska prioriteringarna är en politik för fler jobb. Det kräver investeringar i skolan och utbildningen, en politik som utvecklar en riktigt bra välfärd och inte minst krävs det att vi driver på omställningen för att möta klimatutmaningen.

Läs hela framtidskontraktet som antogs på partikongressen 2013 Pdf, 325.1 kB.

Uppdaterades senast: