Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

 • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
 • Översätt valda delar till olika språk

Nyanländas etablering

Alla som kan jobba ska jobba, oavsett vem du är

Det går allt snabbare för nyanlända att komma i arbete. Tidigare har det tagit upp till tio år innan hälften etablerat sig på arbetsmarknaden. Nu är tiden för vissa grupper mer än halverad. Hela samhället vinner på ökade möjligheter till utbildning så att fler kan ta lediga jobb.

Socialdemokraterna vill

 • bedriva en aktiv arbetsmarknadspolitik som hjälper människor till arbete
 • införa etableringsjobb tillsammans med arbetsmarknadens parter
 • se över hur olika bidragssystem samspelar och påverkar utrikes födda kvinnors ekonomiska förutsättningar att studera och arbeta
 • satsa på fler snabbspår och bristyrkesutbildningar.

Snabbare för nyanlända att komma i arbete

Etableringen av nyanlända har förbättrats under senare år, men mycket kvarstår. Framför allt gäller det nyanlända kvinnors möjlighet att få arbete. Därför har det varit viktigt att avskaffa vårdnadsbidraget och förändra föräldraförsäkringen för nya svenskar med äldre barn.

Vi har sett till att integrationen förbättrats och att det nu går allt snabbare för nyanlända att komma i arbete. Men segregation och bristande kunskaper i svenska språket är fortsatt stora utmaningar. Därför har Socialdemokraterna genomfört en omläggning av integrationspolitiken som innebär stärkta möjligheter, men också skärpta krav för etablering och integration.

I vårt starka samhälle tar alla kommuner i Sverige ansvar för integrationen av nyanlända. I ett tryggt Sverige satsar vi på kompetens, inte lägre löner. Genom snabbare integration och bättre utbildningar kan fler bidra till Sveriges tillväxt och välfärd. Nästan tre av fyra som kommit till Sverige är under 40 år. Hela samhället vinner på att de får möjlighet att utbilda sig till de jobb som behövs.

Det här har vi gjort

 • infört en språkplikt för alla nyanlända. Alla som lever i Sverige ska kunna svenska
 • genomfört stora satsningar på utbildning
 • den som tackar nej till utbildning som är nödvändig för att få jobb kan bli av med bidrag
 • skapat snabbspår tillsammans med arbetsmarknadens parter
 • satsat på att få nyanlända kvinnor i arbete
 • sett till att skolor med tuffast förutsättningar får extra resurser och socialt utsatta områden får mer resurser för att motverka segregation.

Uppdaterades senast: