Gå till innehåll

Nyanländas etablering

Alla som kan jobba ska jobba, oavsett vem du är

Det går allt snabbare för nyanlända att komma i arbete. Tidigare har det tagit upp till tio år innan hälften etablerat sig på arbetsmarknaden. Nu är tiden för vissa grupper mer än halverad. Hela samhället vinner på ökade möjligheter till utbildning så att fler kan ta lediga jobb.

Socialdemokraterna vill

  • bedriva en aktiv arbetsmarknadspolitik som hjälper människor till arbete
  • införa etableringsjobb tillsammans med arbetsmarknadens parter
  • se över hur olika bidragssystem samspelar och påverkar utrikes födda kvinnors ekonomiska förutsättningar att studera och arbeta
  • satsa på fler snabbspår och bristyrkesutbildningar

Snabbare för nyanlända att komma i arbete

Etableringen av nyanlända har förbättrats under mandatperioden, men mycket kvarstår. Framför allt gäller det nyanlända kvinnors möjlighet att få jobba. Därför har det varit viktigt att avskaffa vårdnadsbidraget och förändra föräldraförsäkringen för nya svenskar med äldre barn.

Vi har sett till att integrationen förbättrats och att det nu går allt snabbare för nyanlända att komma i arbete. Men segregation och bristande kunskaper i svenska språket är forsatt stora utmaningar. Vi har länge tagit för lätt på integrationsproblemen. Därför har Socialdemokraterna genomfört en omläggning av integrationspolitiken som innebär stärkta möjligheter, men också skärpta krav för etablering och integration.

I vårt starka samhälle tar alla kommuner i Sverige ansvar för integrationen av nyanlända. I ett tryggt Sverige satsar vi på kompetens, inte lägre löner. Genom en snabbare integration och bättre utbildning kan fler bidra till Sveriges tillväxt och välfärd. Nästan 3 av 4 av de som kommit till Sverige är under 40 år. Hela samhället vinner på att de får möjlighet att utbilda sig till att de jobb som behövs.

Det här har vi gjort

  • infört en språkplikt för alla nyanlända. Alla som lever i Sverige ska kunna svenska
  • genomfört stora satsningar på utbildning
  • den som tackar nej till utbildning som är nödvändig för att få jobb kan bli av med bidrag
  • skapat snabbspår tillsammans med arbetsmarknadens parter
  • satsat på att få nyanlända kvinnor i arbete
  • skolor med tuffast förutsättningar får extra resurser och socialt utsatta områden ska få mer resurser för att motverka segregation

Uppdaterades senast: